...
Rottneros VD missnöjd med fjolårets ekonomiska resultat

År 2011 blev inget positivt år för Rottneros sett ur ekonomisk synvinkel. Resultatet efter finansnetto blev visserligen ett plus på 28 miljoner kronor, men efter nedskrivningar och engångskostnader blev det en förlust på 120 miljoner kronor.
”Vi är inte nöjda med 2011 resultatmässigt”, skriver koncernchefen och VD:n Ole Terland (bilden) i sin bokslutskommentar, men konstaterar samtidigt att "resultatförsämringen är mindre än den negativa påverkan lägre försäljningspriser i svenska kronor och höjda massavedspriser har haft".


Rottneros omsättning under fjolåret uppgick till 1,513 miljarder kronor, vilket var 171 miljoner kronor lägre än året innan. Resultatet efter finansnetto, nedskrivningar och engångskostnader blev ett minus på 120 miljoner kronor, vilket ska jämföras med resultatet för 2010, som blev ett plus på 138 miljoner kronor.

I sin analys av verksamhetsåret 2011, skriver Ole Terland att omvärldsfaktorerna under andra halvan av 2011 inte blev gynnsamma för Rottneros, men att vissa saker kunde företaget självt haft större framgång med.
”Några projekt för djupare samarbete med andra företag har bearbetats, men pusselbitarna föll inte riktigt på plats. Men det visar att vi är med på spelplanen”, skriver han.

Rottneros hoppas också kunna aktivera det sovande kapital man har i den kompletta CTMP-utrustning, som lades i ”malpåse” i samband med nedläggningen av Utansjö Bruk för drygt ett halvt decennium sedan.
”Ett antal olika projekt bearbetas aktivt i länder både öster och söder om Sverige. Svårigheten för nya CTMP-projekt ligger i de senaste årens dåliga globala prisutveckling för CTMP, trots den starka utvecklingen av marknaderna för kemiska massor. Investeringsbeslut fördröjs, men produkten har sitt berättigande genom sina unika egenskaper och med den kinesiska fiberbristen, som driver världens fiberkostnad, kommer denna starka högutbytesmassa att få sin renässans”, skriver Ole Terland.

När det gäller det innevarande verksamhetsåret 2012 konstaterar bolagsledningen att utsikterna är osäkra, men att sjunkande ved- och elpriser och stigande massapriser är positiva komponenter.

Rottneros årstämma kommer att hållas torsdagen den 19 april City Conference Centre, Norra Latin, Stockholm.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-03-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK