...
Tetra Paks årsomsättning närmar sig 100 miljarder
”Kartongflaskan” Tetra Evero Aseptic var en uppmärksammad förpackningsnyhet från Tetra Pak år 2011.

Tetra Paks omsättning för år 2011 ökade med fem procent i jämförbara tal i förhållande till år 2010 och uppgick till 10,36 miljarder euro (cirka 93 miljarder kronor). Det framgår av koncernens bokslutsrapport.
”Tack vare ett långsiktigt fokus på att utveckla produkter och tjänster för såväl dagens som morgondagens behov uppnådde vi fortsatt tillväxt under 2011, trots en omfattande ekonomisk osäkerhet och en alltmer konkurrensutsatt marknad”, säger koncernchefen och VD:n Dennis Jönsson (bilden).


Tetra Paks dominerande affärsområde Packaging Solutions ökade sin omsättning med tre procent till 9,2 miljarder euro (ca. 82 miljarder kronor) tack vare en stark tillväxt i södra och sydöstra Asien, Central- och Sydamerika och Kina samt Afrika söder om Sahara.
Den procentuellt största omsättningsökningen stod affärsområdet Processing Solutions för, som ökade med nästan 23 procent på ett år och hamnade på 1,2 miljarder euro (ca. 10,7 miljarder kronor). Affärsområdet hade tvåsiffriga omsättningsökningar på marknader som Nordamerika, Kina, södra och sydöstra Asien, nordöstra Asien och Oceanien samt hela den europeiska regionen.

Tetra Pak lanserade flera nyheter under det gångna verksamhetsåret, både på förpackningssidan och på maskin- och processområdet.
På förpackningssidan märktes förslutningskoncepten DreamCap, LightCap och HeliCap (läs här), den ”sluttande” vätskekartongförpackningen Tetra Brik Aseptic Edge (läs här) och den uppmärksammade ”kartongflaskan” för mjölk Tetra Evero Aseptic (läs här)

Under fjolåret levererade Tetra Pak sammanlagt 167 miljarder förpackningar, vilka användes till mer än 76 miljarder liter flytande livsmedel som mjölk och andra mejeriprodukter, juice, nektar, etc. Under året levererade man också 520 fyllnings- och förpackningsmaskiner, 2.250 processenheter och 1.659 distributions-utrustningar.
Koncernens globala verksamhet består i dag av 42 produktionsanläggningar för förpackningar och förslutningar, 15 tekniska utbildnings- och träningscentra, 9 fabriker för montering av maskiner samt 11 enheter för forskning och utveckling.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-03-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK