...
PET-marknaden värderas till 380 miljarder kr år 2017

Den globala marknaden för PET-förpackningar växer under de närmaste fem åren och kommer år 2017 att uppgå till 19,1 miljoner ton och ett sammanlagt värde av 57 miljarder US-dollar (ca 380 miljarder kronor). Det förutspår marknadsinstitutet Pira International i en ny studie.
Tillväxten sker huvudsakligen på marknader med tillväxtekonomier, medan mängden PET-förpackningar förväntas minska något på etablerade marknader som Västeuropa och Nordamerika (se grafen).


I Piras studie, kallad ”The Future of Global PET Packaging to 2017”, ges en detaljerad analys av marknader och trender för PET-förpackningar, med speciell tonvikt på vilka effekter den globala ekonomiska nedgången 2008-2009 hade på PET-området. Studien presenterar också volym- och värdeprognoser för PET-förpackningar för perioden 2012 – 2017 med hänsyn till såväl slutanvändare som geografiska marknader.

Enligt Piras förutsägelser kommer den globala PET-förpackningsmarknaden att växa med 5,2 procent årligen fram till år 2017. Fokus i tillväxten kommer att ligga på marknaderna i Asia/Pacific, Syd- och Centralamerika, Öst- och Centraleuropa, Mellanöstern och Afrika, medan för Västeuropa och Nordamerika förväntas en minde nedgång.

De förpackningstyper som får den största tillväxten under perioden är enligt Pira barriärstarka PET-flaskor och –behållare för juicer, mejeridrycker, teer, öl och vin samt fasta livsmedel.

Återvinning av PET-förpackningar är en allt viktigare fråga för aktörerna inom PET-branschen. Här säger Pira att även om användningen av återvunnen PET (rPET) är på uppgång, så råder det osäkerhet om rPET som förpackningsmaterial till flaskor kommer att bli vanligare. Utvecklingen beror mycket på om rPET kommer att kunna konkurrera prismässigt med jungfrulig PET. Dessutom, påpekar Pira, finns det problem med råvaruförsörjningen eftersom det inte finns en infrastruktur som expanderar tillräckligt snabbt för att samla in den mängd PET som industrin behöver. Det finns också frågetecken kring kvaliteten på återvunnen PET.

Mer info om studien ”The Future of Global PET Packaging to 2017” och hur man beställer den, finns på Pira Internationals hemsida.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-03-30

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK