...
Långväga gäster på SweFlex seminarium
Intresserade deltagare vid SweFlex seminarium på Broby Grafiska.

I samband med sitt årsmöte på Broby Grafiska i Sunne i slutet av mars arrangerade Svenska Flexografiföreningen, SweFlex även ett seminarium och en minimässa.
Temat för seminariet var ”Future Flexo Vision” och belyste framtiden för flexotryckning på förpackningsmaterial.
Seminariet lockade 120 deltagare med långväga gäster från bland annat USA, Tyskland, England, Belgien och Holland.


Seminariedagen inleddes med ett föredrag från varumärkesägaren Cloetta, där produktutvecklare Anita Storm höll ett inspirerande tal om hur de arbetar med produktutveckling och konsumentinvolvering. Cloetta beskrev ett projekt, som man gjort i samarbete med Acreo, där man har integrerat tryckt elektronik i en displayförpackning för att få en blinkande dekor i form av ett hjärta. Det blinkande produktstället har lanserats för den klassiska godisbiten Plopp och den iögonfallande förpackning har ökat försäljningen av produkten med 20 procent.

Peter Dyreklev på forskningsinstitutet Acreo gav därefter en fördjupad presentation inom ämnet tryckt elektronik och dess möjligheter i förpackningsbranschen. Bland annat fick publiken ett underlag, som tydligt visade vart teknikutvecklingen är på väg och hur den kan komma att påverka förpackningsmaterial och trycktekniker. Föredragshållaren målade upp en visionär bild av framtidens teknikutveckling och hur tryckta sensorer kan användas på framtidens produkter. Applikationer, som aktiveras med hjälp av strålning från mobiltelefoner,
tryckta diodrar, temperaturindikatorer, säkerhetsöppningar och äkthetsverifiering, var några områden som presenterades för tryckt elektronik.

Martin Löfgren, docent i företagsekonomi vid Karlstads universitet, forskar inom områdena kvalitet och kundtillfredsställelse, tjänstefiering och konsumentbeteende och han pratade om kunder och hur de ser på
förpackningar. Han kunde även presentera en studie man genomfört i samarbete med ICA Maxi i Karlstad. Studien handlade om användning av reciprocitet och socialt bemötande och hur detta kunde öka uppskattningen hos kunden gentemot butiken.
Föredraget följdes upp av att ICA-handlaren Christer Johansson berättade om det nära samarbete med forskningen kring konsumentens upplevelser i butik och hur han fascineras av möjligheten att lära känna sina
kunder mer.
Seminariet bjöd även på teknik-, process- och materialutveckling från industrins ledande leverantörer och deltagarna kunde ta del av den senaste teknologin från företag, som visade upp sina produkter på den minimässa som arrangerade. Dessutom fick flera ledande framställare av klichéer en möjlighet att presentera den senaste teknikutvecklingen för klichéframställning vilket skapar grunden för ett optimalt tryckresultat.

Under dagen belystes även miljöfrågan, som även är en viktig fråga för tryckeribranschen, då det idag förekommer enorma mängder av lösningsmedel, som belastar miljön negativt.
Sweflex och Broby Grafiska ville därför tillsammans med samarbetspartners visa på potentialen att trycka med vattenbaserade färger på polyeten-substrat.
Provtryckningen kunde direkt uppvisa ett resultat, som visade vilken hög kvalitetsnivå, som användning av vattenbaserade färger ger idag. Provtryckningen genomfördes i den moderna tryckpressen från Fischer & Krecke, som finns på Broby Grafiska.

Vid SweFlex årsmöte, som också avhölls under dagen, valdes professor Magnus Lestelius, Karlstads universitet, till ny styrelseledamot.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-04-03

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK