...
BPA förbjuds i barnmatsförpackningar

Svenska regeringen har beslutat att förbjuda den omstridda tillsatskemikalien Bisphenol-A (BPA)i förpackningar till livsmedel avsedda för barn under tre år. Det skriver regeringen på sin hemsida.
Förbudet kommer i praktiken i första hand att träffa plastbelagda lock till barnmatsburkar, eftersom själva förpackningarna till barnmat på den svenska marknaden i dag är BPA-fria.


Regeringens beslut ingår i en rad åtgärder för att kartlägga och åtgärda förekomsten av BPA, som anses hormonstörande och skadligt, speciellt för små barn.
Förutom förbudet mot BPA i barnmatsburkar har regeringen gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda ett förbud mot användning av BPA i kvitton och biljetter. Därutöver kommer myndigheterna att kartlägga användningen i dricksvattenrör liksom i leksaker och barnartiklar.

Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket redovisade våren 2011 ett regeringsuppdrag om BPA. Det konstaterades då, att det råder en större osäkerhet än tidigare kring vad som är en säker nivå för exponering i låga doser. De föreslog därför en rad åtgärder, både för att öka kunskapen om förekomst och exponering och för att skydda små barn mot exponering från kända källor.
”Föräldrar ska kunna känna sig trygga med de varor, som barnen kommer i kontakt med i sin vardag. Av försiktighetsskäl agerar vi nu inom samtliga av de områden, som myndigheterna bedömt vara av betydelse för små barns exponering”, säger miljöminister Lena Ek.

Regeringen kommer att underrätta EU-kommissionen och medlemsstaterna om sin avsikt att förbjuda användningen av BPA i skyddsskikt i förpackningar för livsmedel avsedda för barn upp till tre år. I praktiken träffar förbudet främst lock till barnmatsburkar. Enligt myndigheternas redovisning är barnmaten på svensk marknad numera förpackad i BPA-fria förpackningar. Förbudet säkerställer att denna frivilliga avveckling av BPA blir permanent.
”EU borde i större utsträckning än i dag ta initiativ för att begränsa barns exponering för BPA och andra kända hormonstörande ämnen. Jag tänker under våren ta upp frågan med EU-kommissionen och medlemsstaterna, när vi diskuterar innehållet i EU:s kommande miljöhandlingsprogram”, säger Lena Ek.

Kemikalieinspektionen får tre månader på sig att utreda ett förbud mot användning av BPA i termopapper av visst slag, exempelvis biljetter, kvitton och kölappar. Ämnet används här i en form, som kan överföras till och tas upp via huden.

Ytterligare ett användningsområde för BPA i Sverige är i material baserat på polyester, behandlat med epoxi, som används för renovering ("relining") av vattenrör. Befintliga rör beläggs på plats med ett insides lager av härdande plast. Hittills har det inte påvisats någon BPA i dricksvatten från renoverade rör. Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket ska nu kartlägga användningens omfattning och ämnets rörlighet. Därutöver ska Kemikalieinspektionen också kartlägga användningen i leksaker och barnartiklar.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-04-13

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Livsmedel Marknad Plast Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK