...
Försiktigt positiv ton i Rottneros Q1-rapport

Samtidigt som Rottneros i dag, den 19 april, håller årsstämma i Stockholm, presenterar bolaget också sin ekonomiska rapport för årets första kvartal. Av denna framgår att resultatet efter finansnetto visserligen blev en förlust på 4 miljoner kronor, men att det trots allt är en förbättring med 40 miljoner kronor jämfört med sista kvartalet 2011.
I sin kommentar till kvartalsrapporten slår koncernchefen Ole Terland (bilden) an en försiktigt positiv ton inför framtiden.


”2012 har ur en massaleverantörs synvinkel börjat betydligt stabilare än avslutningen av 2011. Starka leveranser till Kina före och efter årsskiftet har ändrat momentum i den globala massamarknaden. Prisfallen är förbytta till uppgångar och framförallt är det de kortfibriga kemiska massorna som efterfrågas”, skriver Ole Terland.

Enligt kvartalsrapporten kommer prishöjningarna successivt att slå igenom under våren och kombinerat med de sänkta massavedspriserna förväntas Rottneros marginaler åter bli bättre.

Även för massakvaliteten CTMP, som ofta används till förpackningskartong, ser läget ljusare ut. Priserna för CTMP har länge legat låsta och på en för nordisk skogsindustri låg och förlustbringande nivå, men nu stiger priserna. Tre prishöjningar på CTMP har redan genomförts i Asien hittills i år.
”Vi ser nu en god efterfrågan på framförallt långfibrig CTMP för förpackningssektorn i Asien, där denna massas unika kombination av egenskaper möjliggör stadiga och lätta förpackningar”, konstaterar Ole Terland

En dystrare utveckling förväntas dock för den gamla stolta Rottneros-produkten slipmassa. Bolaget är den ende kvarvarande leverantören av blekt finslipmassa och har därigenom kunnat hålla en god prisbild. Men de ointegrerade slipmassakunderna i det hårt utsatta tryckpappersområdet förlorar både volym och marknadsandelar och allt fler tvingas lägga ned denna pappersproduktion.

”Vi hoppas dock fortfarande på förnyade möjligheter i Japan, där slipmassa traditionellt används i tunna tryckpapper. Vi försöker också att erbjuda kartongmarknaden en extremt bulkig massa, för att minimera kartongens kostnad med oförändrad styvhet”, säger Ole Terland.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-04-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK