...
Restprodukt från massatillverkning kan bli avancerat lättviktsmaterial

Innventia-forskaren Ida Norberg (bilden) har fått fram lovande forskningsresultat, som visar att man kan tillverka lättviktsmaterialet kolfiber ur lignin, som är en restprodukt som uppstår vid sulfatmassatillverkning.
Ida Norberg har nu doktorerat i ämnet och den 20 april försvarade hon sin doktorsavhandling ”Carbon fibres from kraft lignin” på Innventia i Stockholm.


Ido Norbergs avhandling visar att lignin, ett ämne som finns i ved men som tas bort vid sulfatmassatillverkning, har stor potential att användas som råvara för att tillverka kolfiber. Kolfiber är lätt och starkt med många användningsområden. Det som idag huvudsakligen begränsar efterfrågan är den höga produktionskostnaden, där den petroleumbaserade råvaran och fiberspinningen står för ca 50 procent av kostnaden.
Genom den så kallade LignoBoost-tekniken (läs här) kan massabruken utvinna ett mycket rent lignin, som skulle kunna användas till kolfiber, vilket skulle öka tillgången på råvara för kolfiber. Enligt studier, som redovisas i avhandlingen, skulle dessutom produktionskostnaden kunna sänkas genom att använda lignin i stället för petroleumbaserad råvara.

”Avhandlingen är mycket intressant och kan ses som ännu ett steg i utvecklingen mot framtidens bioraffinaderier, där varje beståndsdel i trädet tas tillvara utifrån sina unika egenskaper och blir till råvara för en mängd olika användningsområden”, säger Peter Axegård, som är chef för affärsområde Biorefining vid Innventia.

Ida Norberg har till stor del utfört doktorsarbetet inom ramen för forskningsprojektet LigniCarb med syfte att titta på och demonstrera möjligheterna att göra kolfiber från sulfatlignin. Arbetet har bland annat resulterat i en helt ny forskningsmiljö på Innventia, där det nu framställs kolfiber i laboratorieskala.

”När jag påbörjade arbetet för sex år sedan, fanns ingenting förutom en litteraturstudie av Elisabeth Sjöholm vid Innventia. Då var vi bara tre, som jobbade med detta, Göran Gellerstedt på KTH, Elisabeth Sjöholm och jag. Nu är vi många, som arbetar med detta och det industriella intresset är mycket stort. Det har varit spännande att gå från att inte ha något alls till att vi nu har en labbutrustning, där vi faktiskt kan tillverka kolfiber. Förhoppningsvis kan detta arbete leda till att man ser potentialen och satsar på större och mer avancerad utrustning”, säger Ida Norberg.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-04-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK