...
”Återvinningsvågen” går över världen

Det verkar gå något av en återvinningsvåg över världen i dessa dagar. Från många av världens hörn rapporteras om pantrekord och ökade återvinningsvolymer av förpackningar.
I senaste utgåvan av Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev ”Internationell Recycling” rapporteras till exempel om positiva återvinningsnoteringar från Norge, Storbritannien, Nederländerna och USA.


Norrmännen tillhör nu – tillsammans med svenskarna – de bästa pantarna i världen. Enligt nyhetsbrevet pantade norrmännen under fjolåret 362 miljoner burkar och 110 miljoner flaskor, vilket betyder en returandel på 93 procent för burkar och 94 procent för flaskor.
Mest ökade returen av energidrycker, som steg från 35 procent under 2010 till 65 procent år 2011.
Den tidigare låga returen av förpackningar till energidrycker berodde på att många energidrycker konsumeras ”on the go” och att många konsumenter inte varit medvetna om att även förpackningar till energidrycker kunnat pantats.
Enligt norska organet ”Miljønytt” finns det i dag 660 olika dryckesvaror på den norska marknaden, som förpackas i dryckesburkar, och 875 drycker, som packas i pantbelagda flaskor.

Från Storbritannien rapporteras om ökad återvinning av mjölkflaskor tillverkade i HDPE. År 2008 återvanns endast 57 procent av dessa plastflaskor i Storbritannien. Året efter hade återvinningen ökat till 72 procent och år 2010 vare den uppe i 76 procent.
Trots de positiva insamlingssifforna för de engelska HDPE-flaskorna är det fortfarande stora mängder plastbehållare som hamnar bland hushållsavfallet. Deponeringskostnaderna för HDPE-flaskorna uppskattades under fjolåret till 1,8 miljoner pund – om flaskorna däremot hade återvunnits hade det potentiella försäljningsvärdet varit cirka 8 miljoner pund.

Även i Nederländerna fortsätter den positiva återvinningstrenden, skriver ”Internationell Recycling” och citerar ”Pro Europe”. Under 2010 nådde Nederländerna sina återvinningsmål och den positiva trenden fortsätter: Nästan alla kommuner bedriver idag en aktiv politik för att samla plastavfall. I januari 2011 återvanns tio gånger mer plast i jämförelse med januari 2009. Nederländernas regering har också meddelat att förpackningsskatten försvinner från och med den 1 januari.

Amerikaner har kanske inte gjort sig kända som några större vurmare för återvinning och förpackningsinsamling. Men även i USA börjar nu miljömedvetenheten och återvinningstrenden göra sig gällande. Under 2010 nådde återvinningskvoten för PET-behållare i USA upp till 29 procent. Det kan tyckas blygsamt, men det var enligt ”Report on Consumer PET Container Recycling Activity” sjunde året i rad som återvinningskvoten ökade!
Även den totala mängden av PET-material, som samlades in i USA för återvinning, har blivit större och är nu över 75 miljoner kilo. Samtidigt används mer och mer återvunnen PET i nya tillämpningar, enligt rapporten.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-04-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK