...
Försäljningen av SCA:s förpackningsverksamhet:
DS Smith köper även de franska anläggningarna

När SCA beslöt att sälja sin förpackningsrörelse till brittiska förpackningskoncernen DS Smith (läs här) var inte SCA:s förpackningsverksamhet i Frankrike med i uppgörelsen. Försäljningen av dessa verksamheter har varit föremål för överläggningar med relevanta representanter för de anställda i Frankrike och har pågått separat, men nu meddelar SCA i ett pressmeddelande, att det blir DS Smith, som förvärvar även de franska anläggningarna.


SCA skriver i mededelandet att man har accepterat DS Smiths formella bud på att förvärva bolagets förpackningsverksamhet i Frankrike, efter överläggningar med relevanta arbetstagarrepresentanter.

Den var den 17 januari i år, som SCA tillkännagav att koncernens förpackningsrörelse – exklusive de båda
kraftlinerbruken i Sverige – ska säljas till DS Smith. Den överenskomna köpeskillingen var 1,7 miljarder euro på skuldfri bas.
Vad gäller den franska delen av förpackningsrörelsen, vars pris är inkluderat i försäljningspriset, lade DS Smith ett formellt bud på att förvärva även dessa verksamheter och sedan överläggningarna med representanter för de anställda i Frankrike har slutförts, har SCA accepterat DS Smiths formella bud.
Ett försäljnings- och köpeavtal gällande de franska verksamheterna har nu undertecknats av båda parter och som ett resultat av detta kommer försäljningsprocessen av SCA:s förpackningsverksamhet att fortsätta mot ett slutförande av hela affären, vilket inkluderar en översyn av berörda konkurrensmyndigheter.

Affären beräknas kunna slutföras under andra kvartalet 2012.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-04-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK