...
Positiva tongångar hos Stora Enso trots att kvartalsvinsten halverades

Stora Ensos vinst före skatt för årets första kvartal blev 89,9 miljoner euro (cirka 800 miljoner kronor), vilket var en halvering jämfört med motsvarande period i fjol, då vinsten före skatt var 179,5 miljoner euro. Det framgår av koncernens kvartalsrapport.
Det försämrade resultatet var dock i enlighet med vad såväl börsanalytiker som Stora Enso själva räknat med.
”Resultatutvecklingen under första kvartalet överensstämmer med den prognos vi gjorde i februari”, säger VD och koncernchef Jouko Karvinen.


Även det så kallade operativa rörelseresultatet försämrades under årets första kvartal och hamnade på 147,4 miljoner euro, vilket ska jämförs med fjolårets första kvartal, som visade ett operativt rörelseresultat på 258,3 miljoner euro.

“Resultatutvecklingen under första kvartalet överensstämde sammantaget med den prognos vi gjorde i februari. Avkastningen på sysselsatt kapital var dock lägre än kapitalkostnaderna, vilket understryker vikten av att ständigt förbättra vårt kostnadsläge och operativa resultat. Förutom den förväntade prispressen och det faktum att minskningen av de rörliga kostnaderna endast långsamt förbättrat vårt resultat hade vi även operativa problem vid flera av våra bruk, till exempel vid de nordiska bruken inom affärsområdet Biomaterials. Det positiva är att vi kan hantera utmaningarna själva, i stället för att endast vänta på att de yttre förutsättningarna ska förbättras”, skriver Jouko Karvinen i sin kommentar till kvartalsrapporten.

I rapporten konstateras också att de tidigare aviserade planerna på effektiviseringsåtgärder i angivna
affärsområden – inom journalpapper, effektivisering av underhållsverksamheten och en allmän översyn vid svenska bruk – fortsatte under första kvartalet.
”Det är viktigt att insatserna visar vägen för varje affärsområde och varje bruk, och ju förr desto bättre” skriver koncernchefen i sin kommentar.

Stora Ensos ledning med koncernchefen Jouko Karvinen ser positivt på framtiden, även om det är en resa som tar flera år.
”Jag är väldigt entusiastisk över vårt senaste investeringsbeslut att bygga ett integrerat konsumentkartong- och massabruk i världsklass i Kina (läs här). Bruket ska använda sig av lokalt producerade förnybara råvaror och vara till nytta för lokala kinesiska konsumenter på en av världens snabbast växande marknader. Våra aviserade investeringar är viktiga steg, när vi ska omvandla vårt företag till ett värdeskapande företag för förnybara material på marknader med betydande tillväxt. Det här är en resa som kommer att ta flera år, men vi är på god väg, och planerar bara öka förändringstakten”, säger Jouko Karvinen.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-04-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK