...
Bra start på året för Huhtamäki Oyj

Finska förpackningskoncernen Huhtamäki Oyj har fått en bra start på verksamhetsåret 2012.
Enligt bolagets ekonomiska rapport för årets första kvartal har man haft försäljningstillväxt inom alla segment och förbättrad lönsamhet. Speciellt bra har det gått för Huhtamäki på den nordamerikanska marknaden.


Huhtamäkis försäljning för årets första kvartal uppgick till 550,1 miljoner euro (cirka 4,9 miljarder kronor) vilket var drygt 72 miljoner euro (ca 640 miljoner kr) bättre än motsvarande period i fjol. Vinsten (EBIT) blev 33,9 miljoner euro, vilket var 6,5 miljoner euro mer än Q1 2011.

”Efterfrågan på konsumentförpackningar var god under första kvartalet i år och koncernens affärer är stabila, trots den allmänna ekonomiska osäkerheten. Rörelser hos utländska valuta har inte haft någon större inverkan på koncernens finansiella resultat”, skriver företagsledningen i sin kommentar till kvartalsrapporten, där man också konstaterar att priserna på råvaror började öka i början av året och har fortsatt att stiga under perioden.

Av den omsättningsökning, som uppnåddes under årets första kvartal, är drygt hälften att hänföra till ren organisk tillväxt, främst på den nordamerikanska marknaden. Den resterande omsättningsökningen kommer från de företagsförvärv, som gjorts under fjolåret.
Det förbättrade rörelseresultatet, som mycket berodde på en särskilt stark utveckling i Nordamerika, stöddes av en gynnsam utveckling av bolagets produktmix.

I sin prognos för resten av verksamhetsåret 2012 tror Huhtamäkis företagsledning att koncernens utveckling blir stabil. Den goda finansiella ställningen och bolagets förmåga att generera ett positivt kassaflöde bäddar för ytterligare lönsamma tillväxtmöjligheter. Nettoomsättningen väntas fortsätta öka och företagsledningen uppskattar att årets investeringar kommer att stanna under 100 miljoner euro.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-04-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK