...
Tema på Packbridge frukostmöte:
Förpackningen – tillgång eller belastning?

Är förpackningen primärt en resursförbrukare eller en möjlighet för att spara resurser? För de som arbetar i förpackningsbranschen känns svaret på frågan tämligen självklart, men för den breda allmänheten, där förpackningen ofta ses som en resursslösare eller till och med som rent skräp, är det inte alls lika självklart .
De här frågorna kommer att tas upp på förpackningsklustret Packbridge sista frukostmöte innan sommaren. Vid mötet, som äger rum den 12 juni, medverkar flera kända förpackningsexperter.


Deltagarna i frukostmötet kommer att kunna lyssna till Elin Eriksson från IVL, Svenska Miljöinstitutet, som ska se på förpackningens roll ur ett helhetsperspektiv baserat på livscykelanalyser.
Från Karlstad universitet kommer Helén Williams, som är välkänd och ofta omskriven för sitt jobb med att utvärdera hur förpackningen kan bidra till mindre livsmedelsspill, och från Packbridge medlemsföretag CSR Factory kommer Helena Kürki, som ska berätta om förpackningens roll, när man bygger in begreppet Corporate Social Responsibility i ett varumärke.
Slutligen kommer Kennert Johansson från Innventia för att berätta om hur de svenska forskningsinstituten inom RISE (Research Institutes of Sweden) hjälper små och medelstora företag att medverka i EU:s ramprogram för forskning. Även om det är ett ämne, som ligger lite utanför frukostmötets tema, så är det mycket angeläget och kan ses som lite ”added value” till mötesdeltagarna.

Frukostmötet den 12 juni äger rum i hörsalen på Medicon Village (f d Astra Zeneca) i Lund. Mötet börjar med frukost kl. 07.15 och ska vara klart till kl. 09.00. Programmet avslutas med en paneldiskussion.

Mer info kommer att finnas på Packbridge hemsida.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-04-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK