...
Mer än fördubblat resultat för Billeruds första kvartal

Första kvartalet av verksamhetsåret 2012 har varit bra för förpackningspapperstillverkaren Billerud.
Jämfört med föregående kvartal ökade nettoomsättningen med 205 miljoner kronor och hamnade på 2,291 miljarder kronor. Rörelseresultatet mer än fördubblades från 67 miljoner kr till 156 miljoner kr, efter justering för engångskostnader.
”Orderläget har förbättrats inom våra förpackningspapperssegment och ligger på en normal nivå”, säger VD och koncernchef Per Lindberg (bilden) i sin kommentar.


Som vi tidigare informerat har Billerud kommit överens med UPM-Kymmene om att förvärva deras förpackningspappersverksamhet i Jakobstad och Tervasaari för 130 miljoner euro (läs här).
”Förvärvet kompletterar vårt existerande produkterbjudande och ger oss möjlighet att utveckla och förstärka vårt erbjudande inom förnybara smartare förpackningar. Vi minskar med förvärvet vår massaexponering, vilket också minskar volatiliteten i vårt resultat och dessutom får vi en utökad kostnadsbas i euro. Vi förväntar oss årliga nettosynergier på 30 miljoner kronor vinsten per aktie bedöms öka när synergierna realiserats. Övertagandet av den förvärvade verksamheten förväntas ske under andra kvartalet”, skriver Per Lindberg i sin kommentar.

Billeruds orderläge inom förpackningspapperssegmenten förbättrades under första kvartalet jämfört med föregående kvartal och var vid början av andra kvartalet i snitt på normalnivå. Orderläget bedöms vara fortsatt gott under det kommande kvartalet.
Prissänkningar inom förpackningspapperssegmenten avstannade under kvartalet och samtidigt har prisökningar aviserats under kvartalet för vissa produktgrupper. Billerud kommer att följa med i prisökningarna.
”Från och med den 1 juni kommer vi att höja priset för våra säck- och kraftpapper med 80 euro per ton”, säger Per Lindberg.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-04-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK