...
Ny ledning för Normpack

Till ny sekreterare för näringslivsgruppen Normpack, efter Bo Lindskog, som hastigt gick bort i mars, har utsetts Ann Lorentzon, Innventia (bilden). Ann Lorentzon har gedigen erfarenhet av att leda branschsamarbeten genom rollen som sekreterare för Näringslivsgruppen Miljöpack och är expert inom hållbarhetsrelaterade frågor vid Innventia
Till ny ordförande för Normpack för den kommande treårsperioden har samtidigt valts Bertil Nilsson, Superfos Packaging. Han efterträder Anders Forsell.


Näringslivsgruppen Normpack, som drivs av Innventia, har sedan starten 1981 aktivt arbetat med information, rådgivning och certifiering baserat på egenkontroll i syfte att konsumenter ska kunna lita på att livsmedelsförpackningar är säkra. Därmed har gruppen betydelse för allmänhetens förtroende för förpackningsbranschen.

I samarbete med branschens arbetsgivarorganisation, Livsmedelsföretagen, och Livsmedelsverket förmedlar Normpack kunskap genom seminarier, kurser och skräddarsytt arbetsmaterial. En heltäckande ”Guide till säkra livsmedelsförpackningar” har utarbetats och spridits till Normpacks och Livsmedelsföretagens över 1.000 medlemmar. Livsmedelsverket har en nätversion av denna på sin hemsida sedan januari 2012.
Satsningen på guiden med Livsmedelsföretagen har gett Normpack ett 40-tal nya medlemmar under de två senaste åren och gruppen består nu av ca 200 företag varav många små och medelstora företag.

”Ju fler medlemmar vi är, desto bättre fungerar systemet för egenkontroll. För att vara ett Normpack-företag krävs det att man är certifierad, genomför egenkontroller och migrationstester och har ordning på sina dokument”, säger Kristina Salmén, som ansvarar för den legala expertisen inom sekretariatet.

Arbetet har även lett till att Miljödepartementet utsett författarna till experter i Miljörådsberedningen (MMB) med ansvar för skrivning av avsnittet om material i kontakt med livsmedel (ej dricksvatten). Regeringen har gett MMB uppdrag att ta fram en strategi för Sveriges arbete inom EU och internationellt för en giftfri miljö. Detta för att bidra till att generationsmålet vad gäller hälsa ska uppfyllas.
” I Jordbruksverkets satsning på Sverige som det nya matlandet är de små och medelstora livsmedelsföretagen, som producerar ekologisk mat med svenska råvaror, en viktig motor. Innventia/Normpack är den naturliga samarbetspartnern för dessa företags kvalitetsarbete av uthålliga och säkra förpackningar”, säger Ann Lorentzon.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-04-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Övriga Övrigt Personal

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK