...
Stora Enso kandidat till Svenska Greenwashpriset

Miljöorganisationen Jordens Vänner delar varje år ut vad man kallar ”Svenska Greenwashpriset”, som tilldelas en aktör med svensk anknytning, som skapat sig en ”grön” image, men som – enligt Jordens Vänner – egentligen undvikit att satsa på riktiga miljöåtgärder.
I år är Stora Enso en av fem kandidater till det föga uppmuntrande priset.


I år blir det tredje året i rad som Jordens Vänner ordnar omröstning om Svenska Greenwashpriset. Sista dag för omröstning är sista juni och ”vinnaren” kommer att presenteras under Jordens Vänners Greenwash-seminarium i Almedalen i juli.

De fem aktörer som i år tävlar om det föga avundsvärda priset är Stora Enso, IKEA, Svensk Kärnbränslehantering AB, Forest Stewardship Council Sverige och Göteborgs stad.

När det gäller Stora Enso motiverar Jordens Vänner den finsk-svenska skogs- och pappersjättens kandidatur så här:
Stora Enso hävdar att de är ett miljömedvetet företag, som främjar biologisk mångfald. Men företagets eukalyptusplantager i Brasilien är en monokultur, som slår ut den mångfalden och skapar grava sociala missförhållanden. Stora Enso har tidigare dömts för miljöbrott i Brasilien, via intresseföretaget Veracel, och har nu etablerat sig i södra Kina, där alarmerande rapporter publicerats som beskriver miljö- och människorättskränkningar.”

Även den uppmärksammade certifieringsorganisationen Forest Stewardship Council (FSC), vars certifieringar ska garantera att skogs- och fiberbaserade produkter kommer från hållbara och välskötta skogsbruk runt om i världen, har råkat ut för Jordens Vänners ”bannbulla” och kandiderar nu till Greenwashpriset.

FSC Sveriges märkning av skogsprodukter framstår som ett hållbarhetsmärke, medan organisationen, mot sina egna regler, konsekvent ger dispens för användning av gifter i skogsbruket. Än värre är att destruktivt kallhygge tillåts. Att använda en certifiering, som inte betyder något, är ett typiskt greenwash-knep”, skriver Jordens Vänner i kandidatmotiveringen.

Jordens Vänner har inte bara utsett FSC Sverige till ”Greenwash”-kandidat utan man har också som en konsekvens avsagt sig sitt engagemang i FSC. Jordens Vänner har varit engagerade i FSC under ett antal år, men nu tycker man att certifieringsorganisationen utvecklats till ett alltför komplext och byråkratiskt regelverk, där varumärket blivit urholkat och de ekologiska intressena hamnar alltmer i bakgrunden. I samband med Jordens Vänners årsmöte i mitten av april i år beslöt man därför att lämna FSC Sverige.
”Mycket tyder på att FSC-märket tyvärr kommer att fortsätta att urholkas. Jordens Vänner kan därför inte längre stå bakom en sådan process”, säger Erik Blomqvist, ordförande i Jordens Vänner.

---------------------------------------------------
Uttrycket ”greenwashing” innebär enligt Wikipedia att företag som sysslar med miljöfarlig, eller mindre miljövänlig, verksamhet försöker skapa en bild av sig som miljövänliga genom bland annat marknadsföring.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-05-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK