...
Rottneros slutar med slipmassa och fokuserar på kartongmassan CTMP

Rottneros styrelse har beslutat att omedelbart inleda förhandlingar om upphörande av kontinuerlig produktion av slipmassa vid Rottneros Bruk (bilden). Orsaken är den snabbt vikande konsumtionen av tryckpapper i Europa som medför dramatiskt minskad efterfrågan på slipmassa.
Rottneros kommer nu i stället att fokusera sin produktion på produktion av kemitermomekanisk pappersmassa (CTMP), som har högre styrka än vanlig mekanisk pappersmassa och vanligen används vid tillverkning av förpackningskartong och andra kartongkvaliteter.


Rottneros skriver i pressmeddelandet att brukets CTMP-produktion fortsätter och ska utvecklas med begränsade investeringar, vilket ger en något ökad produktionskapacitet och en kvalitetshöjning för kartongtillverkande kunder.
”Med de förbättrade CTMP-förutsättningarna kommer vi att vara en kvalitetsledande tillverkare för i första hand kartong- och förpackningssegmentet, där vi ser den största värde-för-kunden-potentialen, säger Olle Dahlin, VD för produktionsenheten Rottneros Bruk AB.

Tillverkningen av slipmassa beräknas upphöra under kommande vinter, men tidpunkten beror på utgången av de fackliga förhandlingarna samt överenskommelser med berörda kunder. Kostnader under uppsägningstid kommer att tas löpande och sliperiets bokförda värden är redan nedskrivna till noll kronor, vilket i dagsläget innebär att inga substantiella engångsavsättningar avses göras.

Även om Rottneros produktion av slipmassa upphör, kommer dock den aktuella produktionslinjen att lämnas kvar på sin plats.
”Det är inte uteslutet att efterfrågan kan återkomma, exempelvis genom att tillgången på lämplig returfiber förändras. Möjligheten att alternera personalen mellan de två produktionslinjerna uppstår och skapar flexibilitet”, säger Olle Dahlin.

För drygt en månad sedan, i samband med Rottneros årsstämma, presenterade bolaget sin ekonomiska rapport för årets första kvartal. I den andades bolagsledningen viss optimism inför framtiden, men man poängterade också att framtidsutsikterna för produkten slipmassa såg dystra ut (läs här). Och nu, en knapp månad senare, kommer alltså beslutet att man ska helt upphöra med att producera slipmassa.

”Det känns naturligtvis mycket tråkigt att behöva konstatera att marknaden krymper för denna produkt. Tack vare råvaran och den stora yrkesskickligheten i bruket producerar vi en utsökt och kvalitetsledande produkt, men det räcker ändå inte. Det nu fattade beslutet är naturligtvis värst för våra anställda, som tvingas lämna oss och därför anstränger vi oss för att åstadkomma en så smidig omställning som möjligt”, säger Ole Terland, VD och koncernchef i Rottneros AB.

Rottneros skriver i pressmeddelandet att förutsättningarna för produktionen av förpackningar inom SilviPak liksom för eventuell tillverkning av ”gröna” fordonsbränslen vid Rottneros Bruk inte påverkas av neddragningen i sliperiet.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-05-23

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK