...
LA tar krafttag mot engångspåsar

De styrande i USA-metropolen Los Angeles tar nu i med krafttag för att minska jättestadens förbrukning av engångspåsar av plast och papper. Med minsta möjliga marginal har man i LA:s stadsfullmäktige röstat igenom ett förbud mot engångspåsar av plast samt infört en avgift på 10 cent (ca 70 öre) på engångspåsar av papper.
Målet är att styra konsumenterna till återanvändbara påsar, både i plast och i papper, skriver svenska Plast- & Kemiföretagen i en rapport om det amerikanska beslutet.


Avsikten med förbudet mot engångspåsar i plast och ”straffavgiften” på papperspåsar är enligt LA:s fullmäktige att skapa miljömedvetenhet bland invånarna. Miljöorganisationen ”Heal the Bay” uppskattar att cirka två miljarder engångspåsar används varje år i LA. Nu hoppas man att stadens invånare ska förstå vilket miljöproblem dessa mängder av plastpåsar, som ofta hamnar i vattendrag och i havet, utgör.

Avgiften på papperspåsarna ska utvärderas efter två år, för att se om den har haft avsedd effekt.

I Sverige används en annan typ av plastpåsar än i Los Angeles och även avfallshanteringen ser annorlunda ut, skriver Plast- & Kemiföretagen.
”Vi i Sverige återvinner plastpåsarna och de är därmed ett miljömässigt bra alternativ. Och en papperspåse måste återanvändas sju gånger för att ha lika låg miljöpåverkan som en plastpåse”, säger Magnus Huss, VD på Plast- & Kemiföretagen.

Även inom EU diskuteras användningen av plastpåsar och det har funnits förslag om en gemensam lösning för alla EU:s medlemsstater kring hanteringen av plastpåsar. Men en sådan lösning tror man inte på hos Plast- & Kemiföretagen.
”Plastbranschen tycker att EU i stället borde förbjuda deponering av plast, vilket Sverige och fler andra länder redan har gjort. Att agera mot plastpåsen blir bara en symbolfråga, som tar fokus från det grundläggande behovet att förbättra avfallshanteringen”, säger Magnus Huss.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-06-01

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Livsmedel Övriga Övrigt Övrigt Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK