...
Linds Flexo investerar i LUX teknik

Linds Flexo i Helsingborg har valt att integrera den så kallade LUX-tekniken i arbetsflödet.
LUX är MacDermids teknik för syrefri klichébelysning, vilken möjliggör en ”Flat Top Dot”.


Processen producerar en digital kliché med en unik punktprofil med en återgivning av rasterpunkter från lasermask till kliché i 1:1.

Enligt Linds Flexo ger processen:

  • Jämnare färgöverföring med möjlighet till högre fulltonsdensitet.
  • Minimal höjdskillnad mellan fullton och raster vilket ger lägre inpressning.
  • Mjukare övergångar i toningar.
  • Renare tryck med finare rastertäthet.
  • Stabilare rasterpunkt med längre körbarhet.
  • Större möjlighet att trycka flexo i CMYK utan att använda Pantonefärger något som sparar både tryckfärg och klichéer samt kortar ner intagstiden.


Bo Wallteg

Editor-in-chief & Publisher
BO WALLTEG
bo@packnews.com

Publicerad: 2012-06-01

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK