...
Billerud har nu genomfört köpet av UPM:s förpackningspappersverksamhet

Billeruds förvärv av finska UPM:s förpackningspappersverksamhet i Jakobstad och Tervasaari, som vi tidigare rapporterat om (läs här), har nu slutförts, enligt ett pressmeddelande från Billerud.
Förvärvet, som görs av Billeruds helägda finska dotterbolag Billerud Finland Oy, innebär att den berörda verksamheten från och med 1 juni i år konsolideras och ingår i Billeruds affärsområde ”Packaging & Speciality Paper”.


Billerud köper den berörda UPM-verksamheten för cirka 130 miljoner euro (cirka 1,17 miljarder kronor) och affären finansieras till hälften av likvida medel och till hälften genom upptagande av lån inom existerande kreditramar.

Under 2011 uppgick försäljningen i den förvärvade verksamheten till cirka 220 miljoner euro och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till cirka 18 miljoner euro. Årliga avskrivningar beräknas uppgå till cirka 6,5 miljoner euro.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-06-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK