...
Överraskande storfusion:
Billerud och Korsnäs går samman!

Billerud AB och Korsnäs AB går samman och bildar ett ledande företag inom förpackningsmaterial! Det överraskande beskedet lämnar de båda företagen i en gemensam pressrelease.
Det nya företaget får namnet BillerudKorsnäs och blir en ledande aktör inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar med en årsomsättning om cirka 20 miljarder kronor.
VD och koncernchef i det nya bolaget blir Billeruds Per Lindberg medan Christer Simrén från Korsnäs blir vice VD och Chief Operating Officer.


”Samgåendet är ett naturligt steg för att stärka Billeruds och Korsnäs framgångsrika verksamheter inom förpackningsmaterial och förpackningslösningar med målet att skapa en stark internationell aktör inom förpackningsindustrin”, skriver företagen i pressmeddelandet.

Samgåendet kommer att genomföras genom att Billerud förvärvar Korsnäs från dess huvudägare Investment AB Kinnevik. I utbyte mot Korsnäs erhåller Kinnevik aktier i Billerud och kontantbetalning.
En nyemission med företrädesrätt för BillerudKorsnäs aktieägare om cirka 2 miljarder kronor kommer att genomföras efter transaktionen för att stärka kapitalstrukturen.
Kinnevik erhåller genom affären 25,12 procent av rösterna i Billerud samt en kontantbetalning om om 3,2 miljarder kronor. Kinnevik har förbundit sig att teckna aktier för 500 miljoner kronor i företrädesemissionen.

Billeruds för närvarande största aktieägare, österrikiska Frapag Beteiligungsholding AG, stödjer transaktionen och har förbundit sig att teckna sin prorata andel i företrädesemissionen. Efter transaktionen kommer de största ägarna i BillerudKorsnäs att vara Kinnevik med 25,11 procent följt av Frapag med 15,7 procent.
”Ända sedan vi började investera i Billerud under 2005, har vi kontinuerligt utvärderat tillväxtmöjligheter för bolaget. Vi är övertygade om att det nya kombinerade bolaget kommer att bli en producent av förpackningsmaterial i världsklass. Det är med glädje vi stödjer samgåendet i egenskap av näst största aktieägare efter slutförandet av transaktionen. Den föreslagna nyemissionen kommer att tillföra det nya bolaget ytterligare finansiell stabilitet och har vårt fulla stöd. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med den nya huvudägaren för att skapa en ännu bättre framtid”, säger Michael M. F. Kaufmann, vice ordförande i Billerud AB och VD i Frapag.

”Vi ser fram emot att tillsammans med Korsnäs skapa en ledande aktör inom förpackningsmaterial med en stark plattform för framtida tillväxt. Det är en logisk affär både industriellt och finansiellt där det sammanslagna bolaget kommer att vara mycket väl positionerat. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett bättre och bredare utbud av produkter. Korsnäs har en ledande ställning inom sina produktområden vilka kompletterar Billeruds och tillsammans stärks det nya BillerudKorsnäs erbjudandet inom smartare förpackningslösningar”, säger Per Lindberg i en kommentar.

”Billerud och Korsnäs har ledande positioner inom kompletterande nischer av förnybara förpackningsmaterial. Tillsammans blir bolagen en unik aktör som kan skapa innovativa och ledande förpackningslösningar för en växande och miljömedveten global marknad”, säger Christer Simrén.

”Jag är övertygad om att samgåendet mellan Korsnäs och Billerud är positivt både för Korsnäs och för Kinneviks aktieägare. Kinnevik blir den största ägaren i BillerudKorsnäs, som blir ledande inom förpackningsmaterial med starka marknadspositioner i sina produktområden. Jag ser fram emot att arbeta med ledning och styrelse i BillerudKorsnäs för att fortsätta att utveckla det nya bolaget”, säger Mia Brunell Livfors, verkställande direktör och koncernchef i Kinnevik.

I pressmeddelandet skriver Billerud och Korsnäs att fusionen skapar en stark och fokuserad aktör inom förpackningsmaterial och förpackningslösningar genom att stärka erbjudandet inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial genom en komplett och välbalanserad produktportfölj. Fusionen skapar ett bolag med ledande positioner inom produktion och försäljning av vätskekartong och annan högkvalitativ kartong, wellråvara och förpackningspapper.

Det nya bolagets försäljning bedöms uppgå till omkring 20 miljarder kronor och BillerudKorsnäs får totalt cirka 4.400 anställda. Bolaget kommer att ha nio produktionsanläggningar, tre pelletsfabriker samt försäljningskontor i nio länder.

Transaktionens genomförande är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter samt aktieägarnas godkännande vid en extra bolagsstämma i Billerud, som beräknas hållas i månadsskiftet augusti-september 2012.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-06-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK