...
KemFlite eliminerar utfällningar i pappers- och kartongmaskiner

Globala vattenkemiföretaget Kemira lanserar KemFlite™, som är ett helt nytt koncept för eliminering av utfällningar i pappers- och kartongmaskiner.
Så kallade hydrofoba partiklar, som härrör från vedharts, lim eller bindemedel, kan ställa till problem i pappers- och kartongmaskiner. Partiklarna kan vara svåra att upptäcka och under vissa förhållanden agglomereras partiklarna till större aggregat, som så småningom fälls ut på ytor i maskinernas våtändor, viror, filtar och torkcylindrar.


Kemiras koncept KemFlite är utvecklat för att hantera de hydrofoba ämnena och framför allt deras storlek, innan de bildar fällningar. Konceptet kombinerar Kemiras processkunnande inom papperstillverkning med en bred produktportfölj för avsättningskontroll och kraftfulla nya analysmetoder och övervakningsverktyg.

Bland dessa verktyg finns Kemira Flyto™, som är en laboratorieanalys för mätning av partikelstorlek, kvantitet och hydrofobicitet i prover uttagna på viktiga positioner i processen, samt Kemira AutoFlite™, ett nytt online-verktyg som kontinuerligt tillhandahåller motsvarande information.

Efter noggrann undersökning av Kemiras applikationsexperter, kan de hydrofoba ämnena i processvattnet hanteras med ett skräddarsytt program för avsättningskontroll och utfällningar elimineras. KemFlite-konceptet har testats vid många pappersbruk, där det har gett förbättrad körbarhet och färre defekter såsom hål och fläckar i den slutliga produkten.

”KemFlite är ett koncept som kombinerar en rad olika Kemira-produkter med vårt processkunnande till ett paket som direkt angriper de problem, som kunderna har med utfällningar på pappersmaskinen”, förklarar Chris Lewis, Regional Applications Manager, Paper.

För papperstillverkarna leder detta till enklare drift, färre driftstopp, ökad kostnadseffektivitet, minskad kemikalieförbrukning samt förbättrad slutkvalitet på papper och kartong.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-08-13

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Förpackningsmaterial Kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK