...
Iggesunds nya sodapanna är nu i drift
Den nya sodapannan är Iggesunds Bruks högsta byggnad och förändrar brukets skyline. Bilden är tagen vid ett säkerhetstest då pannan snabbtömdes på vattenånga.
Lennart Wanberg har varit projektledare.
”Vi bygger för framtiden”, säger brukschefen Staffan Jonsson.

Iggesund Paperboard har i sommar startat upp sin nya sodapanna och turbin vid Iggesunds Bruk. Uppstarten skedde i mitten av juni och innebar att det omfattande projektet, som inkluderat nära tusentalet entreprenörer, ”sprängde målsnöret” exakt enligt planerna.
Investeringen i en nya sodapanna och turbin i Iggesund är på närmare 2,3 miljarder kronor, vilket är brukets hittills största investering.


”Det känns oerhört skönt att projektet är i hamn och att vi har lyckats genomföra det hela både på utsatt tid. och utan vare sig några större malörer eller olyckor. Vi har haft ett oerhört starkt fokus på säkerhet, inte minst med tanke på att det förekommit arbeten på upp till 60 meters höjd över marken”, säger Iggesunds projektledare, Lennart Wanberg.

Sodapannan, som är hjärtat i sulfatmassafabriken på Iggesunds Bruk, ersätter två gamla sodapannor. Den nya pannan kunde installeras och tas i bruk utan något driftsavbrott. Den nya pannan är dessutom byggd för ett högre tryck än någon annan sodapanna i Europa – den kommer att arbeta med ett ångtryck på 110 Bar. Det ger i sin tur förutsättningar för höjd generering av elektricitet – den nya turbinen ska kunna leverera 520 GWh/år och på sikt göra Iggesunds bruk helt självförsörjande på elektricitet. När detta inträffar beror till stor del på hur massaproduktionen utvecklas – för närvarande har bruket tillstånd att producera 355.000 ton massa årligen, men man ansöker hos myndigheterna att få utöka produktionen till 420.000 årston.

”Steg för steg bygger vi för framtiden. Med ökad massaproduktion kan vi också öka kartongproduktionen i takt med att vi eliminerar flaskhalsar och trimmar kartongmaskinerna”, säger Staffan Jonsson, Mill Director på Iggesunds Bruk.

Parallellt med investeringen i sodapannan i Iggesund genomför Iggesund också en investering på 1,1 miljarder kronor i en biobränslepanna i Workington, England. Båda investeringarna bidrar till att minska utsläppen av fossil koldioxid från de respektive bruken.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-08-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK