...
Tung kvartett går in i Billeruds styrelse
Tung kvartett som tar plats i Billeruds styrelse: fr.v.: Hannu Ryöppönen, Mia Brunell Livfors, Wilhelm Klingspor och Mikael Larsson.

I samband med att Billerud förvärvar Korsnäs av investmentbolaget Kinnevik kommer det också att bli personalförändringar i Billeruds styrelse. Det framgår av Billeruds kallelse till extra bolagsstämma den 14 september, där aktieägarna ska ge sitt godkännande till den uppmärksammade fusionen (läs här).
Fyra nya personer – alla med gedigna styrelse- och chefserfarenheter - föreslås ta plats i Billeruds styrelse, däribland Kinneviks VD och koncernchef Mia Brunell Livfors och Stora Ensos förre vice VD Hannu Ryöppönen. Den sistnämnde föreslås dessutom till ordförande i den nya styrelsen.


I den nya kvartetten styrelseledamöter i Billerud ingår– förutom Mia Brunell Livfors och Hannu Ryöppönen – även Wilhelm Klingspor, VD för Hellekis Säteri AB och styrelseledamot i Kinnevik och Korsnäs, och Mikael Larsson, ekonomidirektör i Investment AB Kinnevik.

I en information kring de föreslagna nya styrelseledamöterna skriver Billerud att ingen av dem äger aktier i Billerud (räknat per den 13 augusti 2012), men Wilhelm Klingspor, Mia Brunell Livfors och Mikael Larsson har ledande befattningar i styrelsen eller bolagsledningen i Investment AB Kinnevik, som efter samgåendet mellan Billerud och Korsnäs kommer att vara den största aktieägaren i den nya koncernen.

Nya namn i Billeruds styrelse innebär förstås samtidigt att ett antal av styrelsens nuvarande ledamöter försvinner. Dessa är Ingvar Petersson, Helena Andreas, Mikael Hellberg, Ewald Nageler och Yngve Stade, vilka har förklarat att de kommer att lämna sina styrelseuppdrag i Billerud i samband med att de nya styrelseledamöterna tillträder.

Under förutsättning att aktieägarna väljer de föreslagna personerna kommer den nya styrelsen fram till nästa ordinarie bolagsstämma att bestå av: Hannu Ryöppönen (ordförande), Mia Brunell Livfors, Jan Homan, Lennart Holm, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann, Wilhelm Klingspor och Mikael Larsson.

Som vi tidigare meddelat kommer Billeruds nuvarande VD Per Lindberg att bli VD och koncernchef i det nya bolaget, medan Korsnäs VD Christer Simrén blir vice VD och Chief Operating Officer.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-08-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Personal

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK