...
Lyckat kinesiskt forskningsprojekt:
Starbucks kaffesump blir bioplast!

Ett forskarteam från Hongkong University of Science and Technology har lyckats omvandla livsmedelsavfall från välkända kaffekedjan Starbucks till bioplast!
De kinesiska forskarna använde sig bland annat av kaffesump och gamla bakverk från Starbucks i Hongkong. Avfallet omvandlades med hjälp av nedbrytande svampar till enkla sockerarter, som sedan kunde användas för att tillverka bioplaster för förpackningar och andra ändamål.


Forskarteamet leddes av gästprofessorn Carol Lin (bilden till höger) och initiativet till att använda avfall från Starbucks Hongkong kom från den ideella organisationen ”The Climate Group”, som menade att Starbucks-avfallet kunde användas som basprodukt för de försök med bioraffineringsteknik, som Carol Lin och hennes forskarkolleger driver vid universitetet.

Mängden använd kaffesump och gamla bakverk, som uppkommer vid Starbucks i Hongkong, uppskattas till nästan 5.000 ton om året. Tidigare forslades detta avfall till avfallsanläggningar, där det antingen brändes, komposterades eller deponerades, men nu hämtas det istället på veckobasis av Hongkong-universitetet, för att användas av professor Lin och hennes team.

Kaffesumpen och de gamla kakorna mals ner och blandas med speciella nedbrytande svampar, som bildar speciella enzymer, vilka bryter ner kolhydrater till enkla sockerarter. Denna blandning placeras sedan i ett jäsningskärl, där bakterier omvandlar socker till bärnstenssyra, som sedan kan användas för att skapa biobaserade polymerer.

Den bioplast, som på så sätt kan skapas av Starbucks-avfallet, kan användas bland annat till förpackningsändamål.

”Hittills har vi enbart gjort detta på laboratorieplanet, men nu är även andra Hongkong-företag intresserade, så vi behöver öka produktionsmöjligheterna med en större anläggning”, säger professor Carol Lin, som också berättar att ansökningar om ekonomiskt bidrag för att starta en storskalig pilotanläggning i Tyskland har gjorts.

Rapporten om hur matavfallet från Starbucks i Hongkong omvandlas till bioplast publicerades i samband med anrika American Chemical Societys 244:e nationella möte och utställning, som nyligen ägt rum i Philadelphia, Pennsylvania.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-08-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Livsmedel Marknad Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK