...
Stora Enso och Iggesund dominerar listan över de populäraste kartongerna
Kartongen Tambrite från Stora Enso, som toppar listan, används bland annat till konfekt- och läkemedelsförpackningar.

Stora Enso och Iggesund Paperboard dominerar i den undersökning om de mest uppskattade kartongtillverkarna i Västeuropa, som gjorts av undersökningsföretaget Opticom International Research i Stockholm.
I den tio-i-topp-lista över enskilda varumärken, som Opticom upprättat, har Stora Enso och Iggesund också de mest värdefulla kartongkvaliteterna med fyra kartonger bland de fem främsta.


Enligt Opticoms undersökning ”The Brand Tracking Survey – Cartonboard for consumer packaging 2012” är Stora Ensos kartong Tambrite den mest uppskattade, tätt följd av Iggesunds Incada. På tredje plats kommer Invercote från Iggesund, fyra är Carta Range från M-real (numera Metsä Board) och femteplatsen får Stora Ensos Performa.

Årets lista innebär att Stora Ensos Tambrite avancerar från femte plats år 2010 till årets etta, medan förra ettan Invercote från Iggesund tar två steg neråt till tredjeplatsen, samtidigt som företagets kartongkvalitet Incada klättrar från fjärde till andra plats.

Nya på listan är Metsä Boards Carta Range på fjärdeplatsen samt Algro Design från Sappi , som placerat sig på åttonde plats på tio-i-topp-listan.

Undersökningens resultat baseras på intervjuer med 206 västeuropeiska kartongkonverterare, som utfördes under februari-mars i år. Alla deltagande konverterare använder kartong från jungfrulig fiber i sin tillverkning och samtliga är verksamma inom områden som kosmetika, läkemedel, konfekt, livsmedel och drycker. Totalt fanns 58 olika kartongkvaliteter med i undersökningen.

Undersökningen visar en mycket positiv utveckling när det gäller medvetenhet, något som tillskrivs kartongproducenterna ökade satsning på varumärkesexponering under senare år.
”Det arbete som lagts ner på varumärkesexponering från kartongtillverkarnas sida börjar visa resultat. För många märken finns en imponerande förbättring i spontan medvetenhet”, säger Jessica Tommila, projektledare på Opticom.

En annan viktig slutsats som kan dras av undersökningen är att konverterarna idag ställer högre krav på kartongens kvalitet än man gjorde förr.
Konverterarna är också fortsatt lojala med de större kartongmärkena, men en tendens är att kartongens pris får allt större betydelse. Undersökningen visade nämligen att ungefär hälften av de intervjuade konverterarna är mer priskänsliga än de övriga.

Här är årets tio-i-topp-lista (siffrorna inom parentes anger placering år 2010):

Plats Märke Tillverkare
1 (5) Tambrite Stora Enso
2 (4) Incada Iggesund
3 (1) Invercote Iggesund
4 (ny) Carta Range M-real (Metsä Board)
5 (8) Performa Stora Enso
6 (2) Korsnäs Korsnäs
7 (ny) Algro Design Sappi
8 (10) Rochcoat/blanc/perle Careo
9 (7) Simcote M-real (Metsä Board)
10 (3) Ensocoat Stora Enso


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-09-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK