...
Billerud köper Korsnäs:
Extrastämman godkände fusionen

Den uppmärksammade storfusionen mellan Billerud AB och Korsnäs AB, som vi tidigare redogjort för (läs här ochhär), är nu så gott som i hamn.
Sedan Billeruds aktieägare vid en extra bolagsstämma den 14 september lämnat sitt bifall till fusionen, är nu det enda som återstår att relevanta konkurrensmyndigheter ska godkänna transaktionen.


I samband med den extra bolagsstämman bemyndigades Billeruds styrelse även att genomföra en nyemission av aktier att utges som en del av köpeskillingen i förvärvet av Korsnäs.

Vid extrastämman beslöts också om förändringar i styrelsen enligt de förslag, som vi tidigare redovisat (läs här).
Det innebär alltså att Hannu Ryöppönen, Mia Brunell Livfors, Wilhelm Klingspor och Mikael Larsson valdes in som nya ledamöter i styrelsen och att Hannu Ryöppönen utsågs till ordförande.
Förändringarna i styrelsen blir gällande först vid den tidpunkt, då Billerud tillträtt aktierna i Korsnäs.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-09-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK