...
Dystert för tyska plastförpackningstillverkare

Efterfrågan sjunker, men råvarupriser fortsätter ända att stiga kraftigt. Det är de dystra framtidsutsikterna för den tyska plastförpackningsindustrin, enligt en undersökning som industriorganisationen IK (Industrievereinigung Kunststoffverpackungen) genomfört.
Undersökningen, som bygger på en enkät hos organisationens medlemmar, gör bedömningen att den nuvarande ekmonomiska situationen i Tyskland har nått sin lägsta nivå sedan fjärde kvartalet 2010 och förutspår att nedgången i ekonomin fortsätter även under fjärde kvartalet 2012.


Trots den ekonomiska nedgången och sjunkande efterfrågan har tyska tillverkare av plastförpackningar konfronterats med ständigt ökande råvarupriser och ojämna eller avbrutna leveranser.
”Denna utveckling möter liten förståelse bland IK-medlemmarnas kunder”, slår man fast i undersökningen.

Enligt undersökningen har situationen för många tyska plastförpackningstillverkare blivit mycket allvarlig, då råvarubristen orsakat stora avbrott i leveranserna. Råvaruleverantörer har å sin sida åberopat ”force majeure-klausuler, vilket IK anser vara juridiskt diskutabelt. Organisationen uppmanar därför de europeiska paraplyorganisationerna för plastproducenter och –konverterare att utveckla lämpliga aktiviteter, som i framtiden garanterar en bestämd rättslig definiering för användandet av termen ”force majeure”.

I sin sammanfattning av undersökningen skriver IK att man bedömer att det på grund av råvaruproblemen inte går att beräkna den nuvarande råvaru- och leveranssituationen i Tyskland. Detta innebär en väsentligt ökad marginalrisk för tillverkare av plastförpackningar på den tyska marknaden. De allt snabbare och ojämna prisökningarna på råvaror kan endast med svårighet föras vidare ut till konsumtionsmarknaden och IK förutspår därför en dramatisk vinstreducering för tyska plastförpackningsproducenter under sista kvartalet i år.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-10-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK