...
EU-miljoner till Xylophanes biobaserade barriärmaterial

Svenska företaget Xylophane AB, som utvecklat förnyelsebara och bionedbrytbara barriärmaterial baserade på naturlig råvara, har beviljats 1,7 miljoner euro (cirka 15 miljoner kronor) i stöd från EU-programmet LIFE+.
”Stödet gör det möjligt för oss att tillverka i större skala, vilket i sin tur för oss närmare en kommersiell produkt”, säger Xylophanes VD Håkan Grubb (bilden).


Stödet från EU beviljas för att Xylophane inom ramen för det fyraåriga projektet RenewPACK ska kunna visa på industriell produktion, användning av materialet till livsmedelsförpackningar och demonstrera miljönyttan med företagets förnyelsebara förpackningsmaterial.

Xylophanes förnyelsebara barriärmaterial är ett miljövänligt alternativ till aluminiumfolie och oljebaserade plaster. Materialet är baserat på den naturliga polymeren xylan, som utvinns ur restprodukter från jordbruket såsom skal från säd. Genom att lägga ett tunt skikt av materialet på papper eller kartong kan man få mycket bra barriäregenskaper mot syre, fett, mineralolja och andra flyktiga organiska föreningar. Materialet är förnyelsebart, biologiskt nedbrytbart och kan enkelt tas omhand i återvinningssystemet efter sin livscykel. Exempel på passande användningsområden är vid förpackning av torra soppor och såser, feta produkter som djurmat eller flingor och pasta som packas i en kartongförpackning av returfibrer.

”Vi ser redan ett stort intresse från våra kunder inom förpackningsindustrin och från livsmedelstillverkare i både Europa och Nordamerika, där vi har flera samarbetsprojekt som pågår. Självklart är vi öppna för ytterligare kontakter med aktörer och företag som vill vara med i den industriella fasen och fortsatt utveckling av bolaget”, säger Håkan Grubb.

packnyheter.se har flera gånger tidigare skrivit om Xylophane och företagets biobaserade barriärmaterial. Exempel på artiklar hittar du här, här och här.

------------------------------------
LIFE+ är EU:s finansiella instrument för att investera i miljön. Syftet med LIFE+ är att bidra till att utveckla, genomföra, övervaka, utvärdera och informera om EU:s miljöpolitik genom att medfinansiera pilot- och demonstrationsprojekt som kan ge ett europeiskt mervärde.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-10-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK