...
Bioplast som bryts ner av havsvatten

USA-baserade utvecklingsbolaget DaniMer Scientific har utvecklat en bioplast, som bryts ner av havsvatten. Den nya resinen, som kan konverteras till exempelvis förpackningsfilm, har nyligen blivit certifierad som ”Biodegradable in Marine Environments” av italienska forskningsinstitutet SSCCP (Stazione Sperimentale Carta Cartoni e Paste) och enligt tillverkaren är det här ett viktigt genombrott på bioplastområdet, som kan bidra till att rädda världens havsmiljöer från nedsmutsning av onedbrytbara plastprodukter.

Den nya bioplasten, som fått beteckningen DaniMer 112.291, kan omvandlas till en mjuk och mycket flexibel förpackningsfilm, som är både punkteringssäker och har en yta som lämpar sig för tryck. Enligt tillverkaren får konverterare och användare med den nya filmen tillgång till en nedbrytbar bioplast som skiljer sig från alla andra i världen.

Tidigare har DaniMer fått bioplaster certifierade som nedbrytbara i olika miljöer som kompost, sötvatten, rötdeponier, etc. och den nya certifieringen, som bekräftar att en bioplast kan bytas ner även i havsmiljö, innebär att man väsentligt kan öka användningsområdena för bioplaster.

”Att en bioplast bryts ner i marin miljö är ett viktigt genombrott för hela bioplastindustrin och breddar de marknader vi kan vara verksamma på”, säger DaniMer Scientifics VD Scott Tuten.

------------------------------------------------------
SSCCP, som är beläget i Milano, grundades redan 1896 av den italienska massa- och pappersindustrin. Institutet fungerar som ett laboratorium och kvalitetskontrollorgan för olika råvaror och produkter och fokuserar på studier, tillämpad forskning och analyser.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-10-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK