...
Biokraftvärmeverk minskar Metsä Boards CO2-avtryck

Finska kartongtillverkaren Metsä Board (tidigare M-real) har investerat 50 miljoner euro (cirka 435 miljoner kronor) i ett biokraftvärmeverk vid sitt bruk i finska Kyro (bilden).
Anläggningen, som är ett samarbete med två finska energibolag, har nu tagits i drift och kommer dels att producera el och ånga för Metsä Board Kyro dels fjärrvärme för den närliggande staden Hämeenkyrӧ.
Biokraftvärmeverket minskar också CO2-utsläppen med ungefär 100.000 ton per år till en fjärdedel av den tidigare nivån.


Det nya biokraftvärmeverket ersätter användning av fossil naturgas med CO2-neutral, sekundär skogsråvara, som bark och annan biomassa från industriella sidoströmmar, avverkningsrester samt flis från den första gallringen i växande skog. Användningen av biomassa ger ett betydligt minskat koldioxidavtryck på brukets produkter kartongkvaliteterna Carta Elega och Avanta Prima samt tapetbaspapperet Cresta.

”Vi arbetar med att förbättra våra bruks energieffektivitet och miljömässiga hållbarhet och det nya biokraftvärmeverket är ett led i dessa ansträngningar och möter vårt mål att minska koldioxidutsläppen i våra enheter med 30 procent till år 2020, jämfört med 2009 års nivåer”, säger Metsä Boards koncernchef Mikko Helander.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-10-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK