...
Pappersindustrin i Värmland med omnejd tror på framtiden

Pappers- och massaindustrin i Värmland, norra Dalsland och Örebro län verkar inte rida med på den varselvåg, som just nu sveper fram genom svensk industri. Åtminstone om man ska tro den enkät, som klusterorganisationen The Paper Province gjort och där 48 svarande företag istället förutspår nyrekryteringar av arbetskraft med drygt 400 personer inom den närmaste treårsperioden.
”Det är visserligen tufft för många företag just nu, men den här undersökningen visar att det finns en stark framtidstro hos våra medlemsföretag”, säger Maria Hollander (bilden), VD för The Paper Province.


48 företag svarade på enkäten, som kartlägger rekryteringsbehov, utbildningsnivå och åldersfördelning inom pappers- och massaindustrin i Värmland, norra Dalsland och Örebro län. De företag som svarat på enkäten räknar med att behöva rekrytera 421 personer fram till 2015. Störst är efterfrågan på ingenjörer, men även tekniker, konstruktörer och mekaniker står högt i kurs.

På frågan hur många genomförda och förväntade rekryteringar, som kommer ske under 2012 blev svaret 220 rekryteringar, vilket är 6 färre än samma företag anställde under förra året. Vid förra årets undersökning var den siffran 271, men då svarade ytterligare 10 företag på enkäten.

Undersökningen visar också att andelen högskole- och universitetsutbildade ökar i branschen. Idag är cirka 19 procent av de anställda utbildade på högskola eller universitet. 2005 var den siffran 12 procent.

Undersökningen genomfördes mellan april och september i år, då The Paper Province frågade sina 90 medlemsföretag hur stort rekryteringsbehov de har just nu, samt hur många de förväntar sig att rekrytera fram till 2015, fördelat på olika yrkeskategorier. Man passade också på att fråga vad deras anställda har för utbildningsnivå och åldersfördelning.
48 medlemsföretag svarade och dessa har tillsammans 4.558 anställda, vilket motsvarar ungefär hälften av alla som arbetar inom pappers- och massaindustrin i regionen. Alla siffror är baserade på företagens egen självskattning.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-10-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK