...
SCA:s kvartalsvinst före skatt ökade med drygt 18 procent

SCA uppvisar en vinst före skatt för årets tredje kvartal på 1,961 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt 18 procent jämfört med samma period i fjol och sett över årets tre första kvartal uppgår SCA:s vinst före skatt (exklusive jämförelsestörande poster) till 5,253 miljarder kronor – en ökning med 13 procent jämfört med samma period i fjol..
”I juli slutfördes förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet. Förvärvet stärker vårt produkterbjudande och vår geografiska närvaro i Europa och kommer att ge betydande synergier. Verksamheten har utvecklats i linje med eller något bättre än som antogs i förvärvsplanen”, säger koncernchefen Jan Johansson (bilden) i sin kommentar till kvartalsrapporten..


Av kvartalsrapporten framgår vidare att nettoomsättningen under kvartalet blev 22,2 miljarder kronor, en ökning med 7 procent jämfört med 2011, och att koncernen hittills i år omsatt nästan 62 miljarder kronor, vilket är tre procent bättre än efter tre kvartal i fjol.

”Hygienverksamheten uppvisar en god tillväxt och resultatutveckling. För skogsindustriprodukter har den svaga efterfrågan, låga priser och en förstärkt svensk krona påverkat lönsamheten negativt”, skriver Jan Johansson.

Som bekant sålde SCA i somras merparten av sin förpackningsverksamhet till brittiska koncernen DS Smith och i kvartalsrapporten redovisas därför den avyttrade förpackningsverksamhetens resultat för innevarande och föregående år endast som en ensam rad i resultaträkningen under rubriken ”Periodens resultat från avyttringsgrupp”…
Och att förpackningsområdet numera bara utgör en bråkdel av den svenska skogs- och papperskoncernens verksamhet märks också tydligt i kvartalsrapporten, där kommentarerna genomgående är exklusive förpackningsverksamheten.

Förutom att lämna förpackningsområdet ingår det också i SCA:s strategi att inom tryckpapper fokusera mer på högförädlade produkter. I linje med detta har man därför sålt sin 50-procentiga andel i det brittiska tidningspappersbruket Aylesford Newsprint och i stället satsat på en uppgradering av en pappersmaskin i Sverige.
Pappersbruket i Aylesford, som ägdes till lika delar av SCA och Mondi, är nu sålt till private equity-bolaget Martland Holdings för ”ett symboliskt belopp”.
Det brittiska bruket, som tillverkar returfiberbaserat tidningspapper, har gått med förlust de senaste åren.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-10-18

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK