...
Djup ”sommarsvacka” bidrog till negativt Rottneroskvartal

”Vår kostnadssida utvecklar sig gynnsamt med sänkta ved- och elpriser samt sänkta fasta kostnader, men vi måste lära oss leva med att vi är ett högkostnadsland i en oerhört konkurrensutsatt global värld”.
Det skriver Rottneros VD och koncernchef Ole Terland (bilden) i sin kommentar till koncernens ekonomiska rapport för årets tredje kvartal, där man redovisar en resultatförlust efter finansnetto för kvartalet med 26 miljoner kronor.
Dyra semester- och underhållsstopp samt en ovanligt djup ”sommarsvacka” anges som orsaker till det dåliga resultatet.


Rottneros-koncernens resultat efter finansnetto för årets tredje kvartal blev alltså en förlust på 26 miljoner kronor. Motsvarande kvartal i fjol blev resultatet, exklusive nedskrivningar och engångskostnader, ett plus på 16 miljoner kronor. För årets tre första månader uppvisar Rottneros dock ett resultatplus efter finansnetto på 6 miljoner kronor, att jämföras med samma period i fjol, då resultatet var minus 76 miljoner kronor. I rapporten påpekar dock koncernledningen att resultatet för föregående år belastades med nedskrivningar och engångskostnader om totalt -148 miljoner kronor.

Enligt kommenterarna till rapporten är det tredje kvartalets resultat starkt belastat av sedvanligt semesterstopp i fyra veckor i Rottneros Bruk samt av att det årliga underhållsstoppet vid Vallviks Bruk i år till största delen inföll under september. Dessa stopp belastar kvartalsresultatet med cirka 30 miljoner kronor.

Det dåliga kvartalsresultatet förklaras också av att den sedvanliga ”sommarsvackan” blev ovanligt djup i år för en svensk massatillverkare som Rottneros. Marknadspriserna i US-dollar föll världen över och när man till det lägger framförallt augusti månads kraftiga förstärkning av den svenska kronan blir effekten betydande.

I rapporten andas dock Rottneros koncernledning viss optimism och framtidstro. Man har de senaste åren genomfört flera rationaliseringar med åtföljande personalminskningar, men just nu planerar man inga ytterligare neddragningar eller nedläggningar. För årets sista kvartal ser också prisutvecklingen ut att ha vänt uppåt. Såväl i Asien som i USA och Europa har de så kallade listpriserna höjts och kronan är inte heller lika stark som i augusti, vilket borde innebära att intäkterna bör stiga igen.

Rottneros skriver också att det faktum att cirka 10 procent av världskapaciteten inom massakvaliteten CTMP, som bland annat används för tillverkning av förpackningskartong, har försvunnit borde innebära en förbättrad prisbild för CTMP. Nedgången i den globala CTMP-kapaciteten beror bland annat på att ett stort CTMP-bruk i Kanada stängts och att svenska Södra klivit av den europeiska CTMP-marknaden.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-10-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK