...
Billerud AB redovisar stabilt kvartalsresultat

För årets tredje kvartal redovisar Billerud-koncernen en nettoomsättning på 2,628 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 161 miljoner kronor. För perioden januari – september 2012 uppgick nettoomsättningen till 7,359 miljarder kronor, vilket var en ökning med en procent jämfört med motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet för årets tre första kvartal halverades dock, från 903 till 464 miljoner kronor, främst till följd av lägre priser.
”Jag är förhållandevis nöjd med kvartalsresultatet eftersom det inkluderar två underhållsstopp och effekten av en starkare svensk krona”, säger Billeruds VD och koncernchef Per Lindberg (bilden) i sin kommentar.


I sina kommentarer skriver Per Lindberg vidare att Billerud under kvartalet aviserat prishöjningar inom wellråvara och att tidigare aviserade prishöjningar inom kraft- och säckpapper visat sig i resultatet för tredje kvartalet, om än något under förväntningarna. Detta bidrar till en prishöjning på förpackningspapper på 2 procent i kvartalet.

I början av året meddelade Billerud att man köper finska UPM:s förpackningsverksamhet vid bruken i Jakobstad och Tervasaari (läs här). Av den nu avgivna kvartalsrapporten framgår att den finska produktionsenhetens bidrag till Billeruds affärsverksamhet utvecklas enligt plan och att man ser positiva effekter av förvärvet.
Under det kommande kvartalet kommer Billerud att gå ur det temporära serviceavtal man haft med UPM i samband med förvärvet och man kommer därefter att stå på egna ben vad avser orderhantering, IT-system och drift, vilket bedöms ge förbättrade möjligheter att realisera synergier från förvärvet.

Ett annat och än mer uppmärksammat förvärv från Billerud sida, var förstås köpet av Korsnäs, som offentliggjordes i somras (läs här). Arbetet med förberedelserna för att slutföra samgåendet med Korsnäs och integrationen av bolagen pågår för fullt och man förväntar sig att berörda konkurrensmyndigheter i mitten av november ska lämna ett positivt besked till affären .

”Vi ser därför fram emot ett fjärde kvartal, då vi kan köra igång nästa fas i bolagets utveckling, med nya spännande möjligheter för BillerudKorsnäs. Trots ökande signaler om en utmanande konjunkturutveckling samt ett för närvarande tuffare valutaläge, är jag full av tillförsikt inför framtiden”, avslutar Per Lindberg.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-10-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK