...
Holmen i topp på prestigefullt klimatindex
Lars Strömberg är nöjd miljöchef på Holmen, som är enda svenska företag på prestigefyllda Carbon Performance Leadership Index.

Holmenkoncernen, där kartongproducenten Iggesund Paperboard ingår, är det enda svenska företag som tar plats på Carbon Performance Leadership Index, en lista över företag som leder utvecklingen, när det gäller klimatarbete.
Listan sammanställs av Carbon Disclosure Project (CDP) – en oberoende, icke vinstdrivande internationell sammanslutning, som sammanställer företags klimatdata i syfte att påskynda minskningen av utsläppen av fossil koldioxid.


CDP, som representerar över 650 institutionella investerare vilka sammantaget förvaltar 78.000 miljarder US-dollar, frågar årligen företag i världen, om hur dessa redovisar koldioxidutsläpp och vilken förmåga företagen har för att hantera utsläppen och klimatförändringar.
Vid årets utvärdering uppmärksammades Holmen för den klimatstrategi och det sätt man rapporterar klimatdata. Som ett resultat av detta är Holmen nu som enda svenska företag upptaget på Carbon Performance Leadership Index. Syftet med denna typ av index är att göra det lättare för investerare att identifiera företag, som arbetar på ett ansvarsfullt och utvecklande sätt med ekonomiska, miljö- och sociala frågor.

”Det är mycket hedrande att hamna på denna lista. Det är resultatet av ett långt och tålmodigt arbete för att minska våra fossila koldioxidutsläpp, men också att göra den utvecklingen alltmer transparent”, säger Lars Strömberg, chef för miljö- och hållbarhetsfrågor i Holmen.

Som exempel på minskningar av utsläpp pekar Lars Strömberg på de kraftiga reduktioner, som skett och planeras inom affärsområdet Iggesund Paperboard. Under de senaste två åren har man investerat omkring 350 miljoner euro för att minimera koldioxidutsläppen vid företagets kartongbruk i Iggesund och Workington.

”Bruket i Workington är särskilt intressant, eftersom vi över en natt kommer att byta energikälla från 100 procent fossilt bränsle till 100 procent biobränsle. Och märk väl att det handlar om en stor processindustri som tar ett sådant steg”, understryker Lars Strömberg.

Holmens årsredovisning med hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010 utsågs för en tid sedan till Sveriges främsta. Utmärkelsen kom sig av att man på ett bra sätt lyckats integrera hållbarhetsinformation i den ordinarie årsredovisningen.

”Vi har goda förutsättningar att ligga långt framme i externa bedömningar av vår verksamhet. Vi utgår från en förnybar råvara och tillverkar produkter som kan gå rakt in världens mest utbyggda återvinningssystem. Skogsindustrin har alla förutsättningar att vara en av de mest hållbara industribranscherna”, slutar en nöjd Lars Strömberg.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-10-30

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business CDP Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK