...
Stora Ensos kvartalsrapport:
”Ett stabilt resultat i ett svagt Europa”
Stora Ensos finanschef Karl-Henrik Sundström

Ett stabilt resultat i ett svagt Europa. Så karakteriserar finsk-svenska skogs- och förpackningskoncernen Stora Enso sitt ekonomiska resultat för årets tredje kvartal. Av rapporten framgår att den operativa rörelsevinsten för kvartalet blev 175 miljoner euro, vilket var 34 miljoner euro bättre än föregående kvartal, men nästan 50 miljoner euro sämre än motsvarande period i fjol.
”Vi avslutade tredje kvartalet som vi utlovat och till och med något bättre. Totalt sett varierade marknadssituationen från ett svagt Europa för pappers- och träprodukter till en blandad marknad för förpackningar”, säger VD och koncernchef Jouko Karvinen (bilden) i en kommentar.


Som vi tidigare meddelat (läs här) aviserade Stora Enso i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporten omfattande effektiviseringsåtgärder, som berör 520 anställda ibland annat Sverige och Finland.
”Det här är en väg vi måste fortsätta på, och det med ännu snabbare tempo. Tillkännagivandet om nya åtgärdsplaner för bättre lönsamhet inom samtliga verksamheter blir tufft för våra medarbetare, men är också en förutsättning för vår omvandling på ett ansvarsfullt sätt”, kommenterar Jouko Karvinen.

Stora Ensos nye finanschef Karl-Henrik Sundström kommenterar i kvartalsrapporten också Stora Ensos behov av kontinuerlig förbättring, snabba åtgärder och riskminimering.
”Vi vill ha kontroll över vårt eget öde och planerar därför att genomföra kapacitetsåtgärder på de mediedrivna europeiska pappersmarknaderna med överkapacitet och en strukturell och konjunkturell nedgång på omkring 6 procent per år just nu, och 4–6 procent under de närmaste åren. Vi har inte råd att vänta på att marknadssituationen ska förändras utan måste agera, precis som vi har gjort tidigare”, skriver han i rapporten.

Sedan tidigare har Stora Enso aviserat att koncernens inriktning är att man ska vara ett värdeskapande tillväxtföretag för förnybara material.
”För att ändra företagets inriktning måste vi omdirigera den omfattande kompetens vi har inom produktion och produktutveckling mot marknader, som kommer att möjliggöra värdeskapande tillväxt. Det kommer inte att ske över en natt, men det är själva kärnan i vår fortsatta resa”, skriver finanschefen Karl-Henrik Sundström i kvartalsrapporten.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-11-01

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK