...
Initierar ännu ett effektiviseringsprogram:
1.500 SCA-anställda mister jobben!

Hur står det egentligen till med svenska skogs- och papperskoncernen SCA? Frågan kan tyckas berättigad med anledning av dagens besked, där SCA:s VD och koncernchef Jan Johansson (bilden) i samband med koncernens kapitalmarknadsdag i Stockholm aviserade ytterligare ett effektiviseringsprogram, som innebär att inte mindre än 1.500 anställda mister jobben!
Programmet, som avser att minska kostnaderna och öka effektiviteteten inom hygienverksamheten, ska ge årliga besparingar på 300 miljoner euro (cirka 2,6 miljarder kronor) med full effekt från år 2015. Kostnaderna för effektiviseringsprogrammet beräknas till 100 miljoner euro.


SCA har som bekant under det senaste året genomfört stora strategi- och produktionsförändringar i och med att man sålt av så gott som hundra procent av sin förpackningsverksamhet till brittiska D S Smith (läs här) och stärkt sin position inom hygien och mjukpapper genom köpet av Georgia Pacifics Europaverksamheter (läshär).

Under år 2011 initierade man också ett effektiviseringsprogram, som fortfarande pågår och som ska ge årliga besparingar på 80 miljoner euro.
”Effektiviseringsprogrammet från 2011 fortgår enligt plan och vi har hittills nått drygt hälften av de planerade årliga besparingarna”, säger Jan Johansson.

Men tydligen är inte de vidtagna åtgärderna tillräckliga utan SCA:s koncernledning vill ytterligare stärka lönsamheten och minska kostnaderna och därför initierar man alltså ett nytt (och ännu större) effektiviseringsprogram.

Den exakta utformningen av programmet, vilka besparingar som ska göras och från vilka anläggningar och enheter de 1.500 jobben försvinner har inte offentliggjorts.
”Vi kommer att titta på varje enhet”, säger SCAs presschef Petter Tiger enligt Expressen. Han kan dock inte uttala sig om hur många av de 1.500 jobben som finns i Sverige.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-11-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK