...
”Den medvetne konsumenten” blir viktig trend på livsmedelsmarknaden

Hollandbaserade undersökningsföretaget Innova Market Insights har listat de tio viktigaste trenderna, som kommer att påverka livsmedels- och dryckesmarknaderna under de kommande åren.
Listan toppas av ”Den medvetne konsumenten” – dvs. trenden att konsumenterna blir mer och mer upplysta, kunniga och medvetna om såväl produkter som förpackningar och att detta kommer att få en avgörande inverkan på morgondagens produktutbud och förpackningskoncept.


Innova Market Insights kommer att presentera sin tio-i-topp-trend-lista i samband med mässan Health Ingredients Europe i Frankfurt den 13 till 15 november, men packnyheter.se kan redan nu avslöja vilka de mest inflytelserika trenderna förväntas bli från nästa år och åren som följer.

Här är de fem trender, som toppar Innova Market Insights lista:

1) Den medvetne konsumenten
Morgondagens konsument är mer informerad och kunnig om produkter och förpackningar och kräver öppenhet, trovärdighet och ansvar från tillverkare och leverantörer. Den medvetna konsumenten stöds av allt inflytelserikare lobbygrupper, av icke-statliga organisationer och av kändisar, samtidigt som kampanjer och reaktioner på sociala medier gör företagen alltmer mottagliga för kritik och negativ publicitet.

2) Hälsotrenden lever
Även om marknaden för funktionella livsmedel just nu har ett ”stand still” i väntan på att EU:s beslut om förbud mot etiketter med icke godkända påstående ska träda i kraft i december i år, så kommer funktionella livsmedel även framöver att vara en drivande trend. Producenter och leverantörer förväntas nu lägga större tonvikt på fördelarna hos vissa specifika livsmedel och ingredienser och långsiktigt investera i anpassade hälsoprodukter.

3) ”Gråa men friska”
Den växande populationen av äldre men förhållandevis friska medborgare i samhället blir en viktig konsumentgrupp. ”De grå pantrarna” får en allt större förståelse för hur hälsosam kost kan bevara hälsan och förlänga antalet aktiva år och detta kommer att återspeglas i såväl skickligt marknadsförda anti-åldrande produkter som ökad tillgänglighet för väl etablerade mediciner och läkemedel.

4) ”Nej”-sägarna ökar
Konsumenter som säger ”nej” till specifika ingredienser eller produkttyper blir allt fler och utbudet av ”fri från”-produkter kommer att öka väsentligt. Glutenfri, laktosfri, sockerfri, fettfri, saltfri är bara några exempel på produktpåståenden, som kommer att bli allt vanligare i takt med att konsumenternas intolerans eller motvilja mot vissa näringsämnen ökar och tekniska framsteg möjliggör ökad tillgänglighet och bättre kvalitet på ”fri från”-produkterna. Andra produkttyper, som kommer att öka, är exempelvis köttfria produkter och allt mer innovativa vegetariska färdigrätter.

5) ”Naturlig”-plattformen spricker
Efter år av god tillväxt för produkter som marknadsförts som ”naturliga” kommer den plattformen nu att ”spricka”. Förändrade regelverk och avskräckande domstolsärenden har gjort att producenter känner oro för att använda beteckningen ”naturlig”. Man kan också ifrågasätta om den över huvud taget kan användas om högförädlade livsmedelsprodukter.
Framöver kommer producenterna i stället att positionera sina produkter som ”tillsats- och konserveringsmedelsfria” liksom att det blir viktigare att framhålla att produkter inte är genmodifierade eller att de är fria från genmodifierade ingredienser och tillsatser.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-11-06

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Livsmedel Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK