...
Arctic Paper lägger bud på Rottneros

Polenregistrerade finpapperstillverkaren Arctic Paper S.A. vill köpa svenska Rottneros AB.
Enligt ett pressmeddelande från Rottneros vill Arctic Paper förvärva samtliga aktier i Rottneros och man erbjuder 0,1872 nyemitterade Arctic Paper-aktier för varje Rottneros-aktie, vilket motsvarar 2:30 kronor per aktie.
Styrelsen för Rottneros skriver i meddelandet att man enhälligt rekommenderar aktieägarna att acceptera Arctic Papers erbjudande.


Arctic Papers bud innebär också att aktieägare med 2.000 aktier eller färre kan välja att bli kontantersatta istället för att byta till Arctic Paper-aktier. Ersättningen blir i så fall 2:30 kronor per Rottneros-aktie
Arctic Papers övertagande av Rottneros utestående aktier, vilka värderas till cirka 351 miljoner kronor, beräknas vara slutfört omkring den 12 december i år.

I erbjudandet från Arctic Paper ingår också ett bonusprogram, där Arctic Paper avser att belöna vissa nyckelpersoner i Rottneros ledning, om de aktivt medverkar till att den nya koncernen bildas och inte säger upp sig före 30 juni respektive 31 december 2013. Den totala ersättningen för samtliga bonusberättigade uppgår till maximalt 1,2 miljoner kronor.

Arctic Paper har sitt ursprung i den svenska Trebruk AB-koncernen, grundad 1990 med Munkedal som ett av bruken. Arctic Paper har expanderat både geografiskt och produktionsmässigt och är i dag en stor europeisk tillverkare av bokpapper och en ledande tillverkare av grafiskt finpapper och för sin produktion är Arctic Paper en stor köpare av pappersmassa.

Arctic Paper-koncernens bruk finns i Sverige (Grycksbo och Munkedal), Polen (Kostrzyn nad Odra) och Tyskland (Mochenwangen) och man har en total årlig produktionskapacitet om mer än 800.000 ton papper. Under 2011 sysselsatte Arctic Paper nära 1.600 personer och de konsoliderade försäljningsintäkterna uppgick till 2.527 miljoner zloty (5.552 miljoner kronor). Arctic Paper är noterat på Warszawabörsen sedan 2009, men kommer i samband med erbjudandet att ansöka om en sekundärnotering på NASDAQ OMX Stockholm.

Arctic Papers aktier ägs till 75 procent av svenska Nemus Holding AB, som också äger drygt 20 procent av aktierna i Rottneros. Nemus Holding ägs av Thomas Onstad, en "mediaskygg" svensk finansman som är bosatt i Schweiz.

Enligt Rottneros pressmeddelande har Arctic Paper under en längre tid fört diskussioner med Rottneros styrelse om en strukturaffär företagen emellan.

Rottneros har under de senaste åren brottats med stora lönsamhetsproblem och bland annat tvingats reducera sina massabruk från fem till två. Man har också tvingats avbryta en uppmärksammad specialsatsning inom förpackningar (Silvipak) och sälja patenträttigheterna till schweiziska SIG Combibloc.

För att försöka rädda bolaget ur den prekära ekonomiska situationen har Rottneros styrelse under de senaste åren bearbetat ett flertal möjliga strukturaffärer och nu har man alltså bestämt sig för att acceptera det förslag till övertagande, som Arctic Paper lagt fram.

Rottneros skriver att ett samgående med Arctic Paper förväntas generera synergier på cirka 80 miljoner kronor om året före skatt och att det är betydande i relation till de båda bolagens nuvarande intjäning. Vidare framhåller styrelsen att erbjudandet till Rottneros aktieägare innebär dels en icke oväsentlig premie sett till aktuella kurser dels att erbjudandet innebär att Rottneros aktieägare kommer att äga 34 procent av den nya koncernens verksamhet och därigenom ta del av värdet av de nämnda synergierna.

”Samgåendet mellan Arctic Paper och Rottneros är en bra och viktig affär. Betydande synergier höjer lönsamheten och dessutom bör svängningarna i resultatet minska genom både massa- och pappersproduktion samt ett minskat dollarberoende. Vi får en starkare balansräkning och ett högre sammanlagt börsvärde. Detta kommer att vara bra för såväl aktieägare som anställda”, säger Olle Grundberg, ordförande i Arctic Papers tillsynsstyrelse.

Rottneros skriver i sitt pressmeddelande att baserat på den information man fått från Arctic Paper, så gör man bedömningen att affären inte bör innebära några väsentliga förändringar i Rottneros framtida verksamhet och strategi och inte heller innebära några större personalförändringar eller väsentliga förändringar av anställningsvillkoren.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-11-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK