...
Retursystem trappar upp satsningen på sina RFID-försedda returhelpallar

Svenska Retursystem meddelar att man genomför förändringar i systemet för returhelpallar, vilket kommer att gynna dagligvarubranschen som helhet.
Med färre avgiftstyper och förändrad dygnshyra ska man förenkla och effektivisera det befintliga systemet för returhelpallar och samtidigt möjliggöra ett ökat användande av returhelpallar istället för användandet av EUR-pallar. Retursystems helpallar är dessutom utrustade med RFID, vilket gör dem spårbara och möjliggör effektivare hantering i automatiserade anläggningar.


”Utvecklingen av vårt befintliga helpallssystem är en av våra större satsningar för de kommande åren. Genom de förändringar vi nu gör, skapar vi förutsättningar för alla i branschen att använda vårt helpallssystem. Vi är helt övertygade om att detta kommer att göra varuhanteringen enklare och mer effektiv och att detta kommer att leda till kraftiga besparingar för hela dagligvarubranschen inklusive foodservice”, säger Conny Swahn, försäljnings- och marknadschef på Svenska Retursystem.

Systemet med returhelpallar har varit i drift sedan 2004 och har utvecklats kraftigt avseende volym och antal kunder utan att prisupplägget ändrats nämnvärt. För att möjliggöra en fortsatt expansion och ett ökat användande förändrar Svenska Retursystem nu pris- och leveransvillkoren i systemet med Returhelpallar.
Årligen sker över 5 miljoner pallförflyttningar i Svenska Retursystems helpallssystem, vilket förväntas öka i och med det förändrade erbjudandet eftersom det skapar förutsättningar för fler aktörer att ansluta sig.

Systemet består av en plasthelpall, som är speciellt utvecklad av och för dagligvarubranschen. Genom pallens låga vikt, under 15 kg, ges en lägre transportkostnad och även minskade utsläpp av koldioxid. Returpallarna är dessutom utrustade med RFID, vilket gör pallarna spårbara och möjliggör för ytterligare effektivisering i automationsanläggningar samtidigt som en enklare hantering och kontroll ges.

Retursystem skriver att det nya systemet kommer bidra till att sänka de höga kostnader som dagens träpallssystem driver. Målbilden med det förändrade erbjudandet är att varuflödena i dagligvarubranschen ska vara så resurseffektiva som möjligt. Förändringarna införs vid årsskiftet 2012-2013.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-11-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Maskin och Utrustning Pallettering/sträck-& krympfilm Plast Transport

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK