...
Bättre organoleptiska egenskaper hos Metsä Boards falskartonger
Mänskliga näsor användas för att testa förpackningars organoleptiska inverkan på livsmedel.

Finska kartongtillverkaren Metsä Board har genomfört omfattande utvecklingsaktiviteter för att förbättra de så kallade organoleptiska egenskaperna hos företagets falskartongkvaliteter
Förbättringen innebär att företaget kan garantera ännu lägre testvärde för bismak på all sin falskartong. Bismak betyder i detta sammanhang att livsmedel tar upp smak och lukt från förpackningen.


De kartongprodukter, som förbättrats, är Simcote, Avanta Prima och Carta Elega. Enligt standarden EN1230-2, jämförbar med Robinsontestet, är det nya testvärdet för dessa kartonger mindre än 1 för tolv månaders lagring av produkt i originalförpackning, något som företagets kartongkvaliteter Carta Integra och Carta Solida klarar sedan tidigare.

”Kundkrav på bättre livsmedelskvalitet, parat med marknadens krav på längre hållbarhet, har satt en högre standard för förpackningar. Dessa drivkrafter, tillsammans med tuffare regler, fick oss att revidera våra produkters sensoriska och organoleptiska egenskaper, så att de numera inte bara klarar, utan även överträffar, nya krav”, säger Markku Romano, chef för Metsä Bords kartongförsäljning i Europa, Mellanöstern och Afrika.

För att förbättra de organoleptiska egenskaperna hos kartongkvaliteterna ökade Metsä Board bland annat användningen av BCTMP-massa i mellanskiktet och införde ny processkemi, som förbättrat tvättningen av mellanskiktets massakomponenter.
Man har också infört en jämnare kartongproduktion, som koncentrerats till en mindre produktportfölj av högkvalitativa produkter, vilket lett till mer stabila och standardiserade produktionsförhållanden.

Metsä Board har genomfört omfattande utvecklingsaktiviteter för att förbättra de organoleptiska egenskaperna, dvs. defekter som smak och lukt i ett material, hos falskartongen. Kartongens egenskaper förbättrades genom:
Ökad användning av BCTMP-massa i mellanskiktet
Teknisk utveckling och ny processkemi som förbättrat tvättningen av mellanskiktets massakomponenter.
Fiberkunskap tillämpad i massaprocessen.
En jämnare kartongproduktion. Produktionen har koncentrerats till en mindre produktportfölj av högkvalitativa produkter, vilket lett till mer stabila och standardiserade produktionsförhållanden.

Verifiering av den förbättrade kvaliteten omfattade såväl normala smak och lukttester som utvärderingar av långtidstester av bismak.

Tester av förpackningars organoleptiska egenskaperna, dvs. hur de överför lukt och smak till förpackade livsmedel, genomförs såväl med hjälp av personer med speciellt känsligt och utvecklat luktsinne som med hjälp av teknisk utrustning som gaskromatograf er och masspektrometrar.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-11-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Förpackningsmaterial Kartong Kartong Livsmedel

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK