...
I dag blir BillerudKorsnäs verklighet

I dag, den 29 november, ser ett nytt stort svenskt pappersbolag, med specialinriktning på förpackningssidan, dagens ljus! Då genomförs nämligen det sedan tidigare aviserade samgåendet mellan Billerud AB och tidigare Kinneviksägda Korsnäs AB, sedan samtliga relevanta konkurrensmyndigheter lämnat sitt tillstånd till den nya koncernen BillerudKorsnäs.
I samband med samgåendet kommer den nya styrelsen också att tillkännage villkoren för en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.


”I och med samgåendet med Korsnäs blir vi en ledande aktör inom förpackningsmaterial med ett förstärkt erbjudande och en stark plattform för framtida tillväxt. Det nya bolaget BillerudKorsnäs kommer att kunna erbjuda kunder ett bättre och bredare utbud av produkter och lösningar. Nu kommer vi att med full kraft driva integrationen och skapa ett världsledande bolag”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef i Billerud.

Europeiska kommissionens beslut att godkänna samgåendet är villkorat av att en pappersmaskin vid produktionsenheten i Gävle (PM 2) avyttras. Försäljning av vitt kraft- och säckpapper tillverkat vid PM 2 uppgick till cirka 2 procent av den nya koncernens totala kombinerade försäljningsvolym 2011. Vidare kommer BillerudKorsnäs att erbjuda sig att under en tidsperiod efter avyttringen leverera vissa insatsvaror såsom massa, ånga och elektricitet till pappersmaskinen.
”Villkoret för Europeiska kommissionens beslut avser en begränsad del av verksamheten i den nya koncernen och har ingen betydande inverkan på affärslogiken eller synergivinsterna av samgåendet”, säger Per Lindberg.

Billerud skriver i ett pressmeddelande att styrelsen i omedelbar anslutning till samgåendet den 29 november kommer att, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman, besluta om samt tillkännage villkoren för en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. För ytterligare information om nyemissionen hänvisas till det prospekt, som kommer att offentliggöras i samband med styrelsens beslut.

Några av våra tidigare notiser om samgåendet mellan Billerud och Korsnäs kan du läsa genom att klicka här och här.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-11-29

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK