...
”Packbridge efter 3” i danska Taastrup:
Vad innebär förpackningsdirektivet och nya ISO-standarder för förpackningsindustrin?

Den 24 maj i år antogs i sydkoreanska Seoul äntligen texten till de internationella ISO-standarder om
förpackningar och miljö, som varit under utarbetning sedan 2009 (läs här).
Men vad betyder egentligen ISO-standarderna och hur påverkar de förpackningsindustrin? Och hur tillämpas EU:s förpackningsdirektiv i dag ? Dessa viktiga frågor tänker förpackningsklustret Packbridge försöka ge svar på genom ett ”Packbridge efter 3”, som arrangeras den 13 december i danska Taastrup, strax utanför Köpenhamn.


ISO-standarderna, som antogs i Seoul och har den officiella beteckningen ”ISO TC122/SC4 Packaging and Environment”, omfattar optimering av förpackningssystem, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och kompostering samt hur dessa aspekter är relaterade till varandra både före och efter användandet av en förpackning.
En av dem som verkligen kan innebörden av ISO-standarderna är Anders Linde från AliaXion, som varit ordförande i arbetet med att ta fram TC122/SC4, och som på ”Efter 3”-mötet kommer att beskriva detta arbete och vad standarderna innebär för industrin.

Bertil Nilsson från BNI Engineering kommer att informera om EU:s Förpackningsdirektiv, i vilken omfattning det tillämpas för närvarande och om hur de fem standarder, som antogs av Europeiska Standardkommittén år 2000 tillämpas i dag.

Från Tysk-Svenska Handelskammaren kommer Ingrid Sernert-Fransson och berättar om producentansvar för märkning och återvinning av förpackningar för export inom EU samt Norge och Schweiz. Hon ger dessutom en jämförelse av effektivitet och återvinningsavgifter i olika insamlingssystem med exempel på praktiska lösningar.

”Packbridge efter 3” den 13 december är ett samarrangemang med danska Teknologisk Institut och därifrån kommer Søren Østergaard, som leder arbetet på Emballage & Transport-avdelningen, att informera om arbetet som pågår, om den danska inställningen till den nya, globala standarden och om hur man i Danmark kontrollerar användningen av EU:s förpackningsdirektiv.

Mer info om Packbridge-arrangemanget i Taastrup finns här.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-11-29

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK