...
WPO träffar avtal om mässtöd till Ipack-Ima

Den globala förpackningsorganisationen WPO (World Packaging Organization) har träffat en överenskommelse med italienska mässarrangören Ipack-Ima Spa, som innebär att WPO ska stödja och främja de båda kommande mässorna East Afripack 2014 i Kenya och Ipack-Ima 2015 i Italien.
”Avtalet fokuserar på att formulera gemensamma program och konkreta åtgärder för att marknadsföra mässorna globalt och föra fram de utbildningsprojekt inom förpackningar, som WPO utvecklar”, säger WPO-presidenten Thomas Schneider (bilden).


Enligt Thomas Schneider innebär avtalet att Ipack-Ima Spa får använda WPO:s logotyp i sitt marknadsföringsmaterial och att WPO promotar de båda mässorna i pressmeddelanden och nyhetsbrev samt på sin hemsida.
WPO kommer också att bidra med kvalificerade föredragshållare till fyra konferenser om bland annat livsmedelssäkerhet och säkra förpackningar, som ska hållas dels innan, dels i anslutning till de båda mässorna.

För sina promotioninsatser, etc. kommer WPO att erhålla montrar vid båda mässorna, samt bli representerade i ledningskommittén för East Afripack 2014.
Vidare har Ipack-Ima förbundit sig att ta hand om värdskapet för prisceremonin i samband med förpackningstävlingen World Star 2015, som kommer att äga rum i samband med mässan i Milano, samt även vara värd för WPO:s styrelsemöte i samband med mässan.

”Vi är mycket glada över avtalet med WPO och vi är medvetna om organisationens betydelse. Förpackningsindustrin är en viktig sektor av världsekonomin och både vi och WPO strävar efter att utveckla förpackningskulturen och dess betydelse för civilisation och framsteg”, säger Ipack-Ima Spas VD Guido Corbella.

East Afripack arrangeras 9 – 12 september 2014 i Nairobi, Kenya och Ipack-Ima 19 – 23 maj 2015 i Milano, Italien.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-12-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK