...
Stort samarbetsprojekt för säkra läkemedelsförpackningar

Forskningsinstitutet Innventia kommer att deltaga i ett stort forskningsprojekt, som ska leda till säkra läkemedelsförpackningar av förnybara råvaror och minskade kostnader i distributionskedjan. Projektledare på Innventia blir Erik Blohm (bilden).
Projektet, som fått namnet Smedpack, är ett samarbetsprojekt med industriella partners, som täcker in aktörer längs hela värdekedjan, från materialtillverkare och logistik till apotek och slutkonsumenter.


I projektet har Vinnova satsat 10 miljoner kronor inom ramen för programmet Utmaningsdriven innovation.
Den totala ekonomiska volymen för projekt Smedpack beräknas till 20,2 miljoner kronor.

Smedpack handlar dels om materialutveckling, som inkluderar bland annat säkerhetselement och säkerhetstryck, dels om konsumentinsikt och hållbarhetsanalyser. Dessutom kommer Innventias pilotanläggningar samt den expertis som är kopplad till dessa att involveras för test och demonstration.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-12-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Läkemedel Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK