...
Nya förpackningsavgifter nästa år

Från den 1 april 2013 genomför REPA prisförändringar på vissa förpackningsavgifter, enligt ett pressmeddelande.
Förändringarna innebär att man höjer priset för hushålls- och serviceförpackningar av papper och stålplåt, medan man gör betydande prissänkningar för verksamhetsförpackningar av metall.
REPA påpekar i meddelandet att man behåller priset för förpackningar av plast oförändrat och att de fasta schabloner på 2.000, 4.000 respektive 8.500 kronor inklusive årsavgiften också är oförändrade .


De nya priserna återspeglar hur olika förpackningar och insamlingskällor påverkar kostnaden för deras återvinning och de justeringarna man gör ska täcka kostnaderna för en nödvändig uppgradering av insamlingssystemet. I justeringarna ligger också indexuppräkning samt REPA:s bedömning av prisutvecklingen på det återvunna materialet och prognostiserat antal förpackningar, som sätts på den svenska marknaden.

REPA skriver i meddelandet att man de närmaste åren ska göra betydande satsningar på etablering och upprustning av sina gröna återvinningsstationer runt om i landet. Man byter behållare, förbättrar skötseln, ökar tömningsfrekvensen och gör andra åtgärder i linje med de allt ökande kraven från hushåll, kommuner och myndigheter.

REPA poängterar i sin pressrelease att det rikstäckande svenska insamlingssystemet, som finansieras genom försäljning av det material, som samlas in och genom förpackningsavgifter, på många sätt är unikt med nära 6.000 återvinningsstationer, delfinansiering av fastighetsnära insamling och lösningar för insamling från verksamheter.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-12-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK