...
Fulltecknad nyemission hos BillerudKorsnäs AB

Den nya svenska storkoncernen BillerudKorsnäs AB meddelar att det preliminära resultatet för bolagets nyemission visar att cirka 67,5 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 98 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Dessutom har ansökningar inlämnats om att teckna cirka 26,9 miljoner aktier utan stöd av teckningsrätter. Nyemissionen är därmed fulltecknad.
”Vi värderar högt det starka stöd, som vi har fått från våra aktieägare. Nyemissionen stärker vår finansiella position och ger oss handlingsutrymme”, säger Per Lindberg (bilden), VD och koncernchef i BillerudKorsnäs.


BillerudKorsnäs skriver i sitt meddelande att aktier, som har tecknats utan stöd av teckningsrätter, fördelas i enlighet med de principer, som angetts i prospektet. De tecknare, som tilldelas aktier, tillsänds meddelande om detta i början av januari 2013. Endast de, som erhåller tilldelning, meddelas.

Genom nyemissionen kommer BillerudKorsnäs att tillföras cirka 1,996 miljarder kronor före avdrag för emissionskostnader. Antalet aktier i BillerudKorsnäs ökar med 68.833.629 till 208.219.834 och aktiekapitalet ökar till 1.537.642.792 kronor.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-01-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK