...
BillerudKorsnäs nyemission slutförd

Nybildade svenska storbolaget BillerudKorsnäs har meddelat det slutliga resultatet av den nyemission, som genomfördes i samband med Billeruds köp av Korsnäs AB och bildandet av det nya bolaget. Slutresultatet överensstämmer i stort med det tidigare redovisade preliminära resultatet (läs här).
Nyemissionen resulterade i att 67.470.076 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 98,0 procent av de erbjudna aktierna. Tilldelning av aktier, som inte tecknats med stöd av teckningsrätter, har enligt de principer som angavs i nyemissionsprospektet, endast skett till personer som även har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. 1.363.553 sådana aktier har tecknats och betalats.


BillerudKorsnäs skriver att bolaget genom nyemissionen har tillförts cirka 1.996 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Antalet aktier i BillerudKorsnäs har ökats till 208.219.834 stycken och aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 1.537.642.792 kronor.

De nya aktier, som tecknats med stöd av teckningsrätter, genom kontant betalning, har registrerats hos Bolagsverket den 7 januari 2013 och kommer att bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med idag den 10 januari 2013.
Aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel från och med den 14 januari 2013.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-01-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK