Svensk förpackningsindustri är värd 70 miljarder kronor
En passande vinjettbild till rapporten: 63 procent av intäkterna i svensk förpackningsindustri kommer från det fiberbaserade området.

Förpackningsklustret Packbridge har kommit med sin andra rapport om läget för den svenska förpackningsindustrin.
I rapporten, som har titeln ”The Swedish Packaging Industry. An Overview”, konstaterar författaren Felix Helander (bilden) att svensk förpackningsindustri i dag är värd cirka 70 miljarder kronor och att den sysselsätter cirka 20.000 människor.


Av rapportens summering framgår också att de senaste fem åren varit något av en berg-och dalbana, såväl för
världshandeln som för den svenska förpackningsindustrin. Rapporten omfattar tidsperioden från år 2007 till 2012 och ger en bild av utvecklingen av den svenska förpackningsindustrin, såväl i sin helhet som indelad i olika branschsektorer avseende förpackningsmaterial, förpackningstyp, maskiner, etc.

Rapporten omfattar alltså även finanskrisen år 2007/08 och återhämtningen som följde på denna. I rapporten konstateras att trots att den svenska förpackningsbranschen, liksom andra industrigrenar, blev svårt lidande under nedgången, så lyckades man som helhet hålla sig flytande och var efter fem år åter i nivå med andra branscher och industriområden.

Rapporten konstaterar också att nedgången och krisen 2007/08 tycks ha haft det positiva med sig att förpackningsföretagen tvingades att finjustera sina verksamheter, vilket i sin tur gett förbättrad lönsamhet som resultat. Genomsnittlig EBITDA-nivå är betydligt bättre idag än för fem år sedan, konstaterar Felix Helander i sin summering och tvärt emot vad man skulle tro så är faktiskt antalet anställda i branschen fler i dag än är 2007.

Den svenska förpackningsbranschen är klart dominerad av fiberbaserade förpackningslösningar. Tillverkare av kartong, wellpapp, etc. samt konverterare av dessa material svarar för inte mindre än 63 procent av branschens totala intäkter. Svensk förpackningsindustri kännetecknas också av att vara fragmenterad och befinner sig i en konsolideringsfas, där branschen långsamt koncentreras genom fusioner och genom att mindre företag absorberas av större.

Rapporten ”The Swedish Packaging Industry. An Overview”, som endast är tillgänglig för medlemmar i Packbridge, är den andra rapporten av svensk förpackningsindustri, som klustret publicerat. I den första, som också var författad av Felix Helander, sammanställdes dagsläget för svensk förpackningsindustri hösten 2010 samt gjordes en analys av vart branschen är på väg.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-01-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK