...
Export räddar italienska packindustrin

Den italienska förpackningsindustrin hade ett stark år i fjol och väntas, enligt preliminära siffror från Ucima (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche), förbättra resultatet från det framgångsrika året 2011 med 1,6 procent och nå en total omsättning på 4,4 miljarder euro (cirka 38 miljarder kronor).
Förpackningsindustrin är därmed en av de mest dynamiska industrigrenarna i Italien och ett av de få industriområden, som kan uppvisa positiv tillväxt under det senaste året.


Framgångarna för den italienska förpackningsindustrins beror uteslutande på den stora exporten, inte minst av kvalificerade förpackningsmaskiner och –system. Exporten svarar i dag för hela 90 procent av omsättningen och väntas nå upp till 4 miljarder euro för år 2012, vilket är en ökning från år 2011 med 2,7 procent.
Den inhemska omsättningen sjönk däremot under 2012 och väntas hamna på 415 miljoner euro, en nedgång med 7,8 procent från år 2011.

När det gäller vilka regioner den italienska förpackningsexporten främst går till, avslöjar de preliminär siffrorna från Ucima en del intressanta fakta. Sålunda sjönk under år 2012 exporten till länder i Asien med hela 13 procent, medan exporten till Nord- och Sydamerika ökade med 21,3 respektive 17,6 procent. Europa utgör fortfarande den italienska förpackningsindustrins största exportmarknad med en ökning år 2012 på 9,6 procent och en total exportandel på 35,4 procent.

Ucima skriver i ett pressmeddelande att även om siffrorna för år 2012 är glädjande, så är utsikterna för innevarande år 2013 inte lika positiva på grund av avmattningen inom den globala tillväxten.

”Den avmattning i den globala tillväxten, som rapporterats de senaste månaderna, kombinerat med de försiktiga prognoser, som flera världsledande ekonomiska institut utfärdat, gör att företagen inom vårt område också bör vara försiktiga i sina prognoser för det här året. Att Kina och andra av världens stora producerande länder har en långsammare tillväxt är naturligtvis anledning till oro för den italienska förpackningsindustrin, som är så beroende av export”, säger Ucimas ordförande Giuseppe Lesce (bilden ovan till höger).


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-01-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK